nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV zoekt partner voor herontwikkeling voormalige site Ford Genk

16 aug 2016

HERONTWIKKELING SITE FORD GENK: GOEDKEURING MASTERPLAN EN LANCERING MARKTBEVRAGING

In opdracht van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, start PMV vandaag de zoektocht naar een partner voor de herontwikkeling van de voormalige Ford-site in Genk, op basis van een masterplan dat in samenspraak met onder meer de stad Genk en nv De Scheepvaart werd opgemaakt. Het is de bedoeling om de voormalige Ford-terreinen om te vormen tot  een nieuwe bedrijvenzone voor maakindustrie en watergebonden logistiek met toegevoegde waarde, met de ambitie om op de site in totaal 2.500 jobs te creëren.

De site is zowel via de weg, het spoor als het Albertkanaal goed ontsloten. Het terrein heeft een brownfield karakter, met nog tal van  constructies en gebouwen van de vroegere Ford-fabriek.  De voorbereidingen voor de sloop- en saneringswerken zijn reeds gestart.

Het masterplan dat werd opgesteld door de projectpartners (het Vlaams Gewest, Stad Genk, nv De Scheepvaart, het Agentschap Innoveren en Ondernemen en Flanders Investment & Trade) deelt de site van 134 hectare op in drie deelzones met een netto uitgeefbare terreinoppervlakte van in totaal circa 95 hectare:

  • Zone A: voor groen en water, openbaar domein en circa 5 hectare uitgeefbare kavels voor gemeenschappelijke functies;
  • Zone B: circa 40 hectare voor eindgebruikers in de maakindustrie en logistiek met toegevoegde waarde, niet noodzakelijk watergebonden;
  • Zone C: circa 50 hectare voor eindgebruikers met watergebonden (logistieke) activiteiten en maakindustrie.

De marktbevraging die vandaag wordt gestart heeft als doel een ontwikkelaar of eindgebruiker(s) te vinden voor de zone B en de uitgeefbare kavels in zone A.  De procedure zal tegen het voorjaar 2017 duidelijkheid geven wie zone B en zone A zal ontwikkelen. Voor de (watergebonden) ontwikkeling van zone C wordt beroep gedaan op nv De Scheepvaart.

De herontwikkeling is gericht op het aantrekken van eindgebruikers en hecht veel belang aan het creëren van nieuwe bedrijfsactiviteiten die complementair en versterkend zijn ten aanzien van het al bestaande economische weefsel, en aan de creatie van structurele werkgelegenheid. Zowel tijdens de ontwikkeling, de commercialisering als het beheer van het project zal er nauw worden samengewerkt met de publieke stakeholders.

De volledige projectomschrijving en het kandidaatstellingsformulier kan men vinden op de website www.fordsitegenk.eu. Kandidaten voor de herontwikkeling, en eventueel al geïnteresseerde eindgebruikers, kunnen hun kandidaatstellingsdossier indienen tot uiterlijk 30 september 2016 om 11 uur bij de heer Erwin Vrijens, senior investeringsmanager Vastgoed bij PMV via fordsitegenk@pmv.eu. Nadien zullen zij dan het volledige dossier verkrijgen.

Geïnteresseerde (watergebonden) eindgebruikers voor de zone C, die door nv De Scheepvaart wordt ontwikkeld, kunnen hun interesse nu ook al kenbaar maken bij nv De Scheepvaart via j.bijnens@descheepvaart.be, waarna zij zullen gecontacteerd worden.

OVER FORD GENK

De eerste steen van Ford Genk, een autoassemblage- en onderdelenfabriek van Ford Motor Company, werd gelegd in 1962. Twee jaar later begon de productie van de Taunus 12M. Een halve eeuw later liepen met de Ford Galaxy, Mondeo en S-MAX de laatste modellen van de band in Genk en werd de productie overgeheveld naar het Spaanse Valencia.

Daarmee kwam er in Limburg een tijdperk ten einde. Met 4210 werknemers – en 1736 bij de toeleveranciers – was Ford Genk immers de grootste werkgever in de provincie Limburg. Bovendien was de fabriek de op één na grootste autoassemblagefabriek in België. Maar liefst 95% van de productie was bestemd voor de export.

Om de gevolgen van deze zware economische en sociale aderlating op te vangen, startte de Vlaamse Overheid in 2013 met de ontwikkeling en uitvoering van een reconversieplan voor de provincie Limburg, het zogenaamde SALK-plan: het “Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat”.

Daartoe hoort ook de herontwikkeling van de voormalige bedrijfssite in een nieuwe bedrijvenzone voor de maakindustrie en voor watergebonden logistiek. Op 20 december 2013 sloot de Vlaamse Overheid daarom een Memorandum of Understanding met Ford Werke GMBH over de verkoop van de site aan de Vlaamse Overheid. De eigendomsoverdracht vond plaats op 31 december 2015. De onroerende goederen werden opgenomen in het patrimonium van het Hermesfonds (Fonds voor Flankerend Economisch Beleid) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen werd door minister Muyters belast met de herontwikkeling en het beheer van dit patrimonium.