nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Protealis haalt 22 miljoen euro op voor de boost van duurzame plantaardige eiwitten

Protealis breeding facility

Protealis, een toonaangevend innovatief bedrijf in veredeling van eiwithoudende peulgewassen gevestigd in Gent (België), kondigt met trots de succesvolle afronding van zijn B-ronde financiering aan. Hierbij werd een substantieel bedrag van 22 miljoen euro opgehaald. Bestaande investeerders bevestigden massaal hun steun aan de missie van het bedrijf in een overbevraagde financieringsronde, ondanks het uitdagende investeringsklimaat. De opbrengst van de B-ronde financiering zal een belangrijke rol spelen voor zowel de verdere commerciële ontwikkeling en uitbreiding van Protealis in belangrijke Europese markten, als ook voor de groei van zijn aanbod aan zaden van peulgewassen en ondersteunende technologieplatformen. Deze omvatten hoogtechnologische innovaties, zoals het voorspellen van de opbrengst en kwaliteit van gewassen door een koppeling van genetische diagnostiek en artificiële intelligentie, die de introductie van nieuwe en betere rassen van eiwithoudende peulgewassen op de markt nog verder versnellen. Deze kapitaalronde betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf om zijn missie voort te zetten in duurzame transformatie van de landbouw.

Protealis richt zich op baanbrekende duurzame oplossingen voor Europese boeren en speelt in op de groeiende vraag naar plantaardige eiwitbronnen. De zaden en technologieplatformen voor zaadveredeling van het bedrijf verbeteren niet alleen de opbrengst en het eiwitniveau van gewassen, maar vermindert ook de ecologische impact van de landbouw. Door zich te richten op lokaal aangepaste peulgewassen die geen extra minerale stikstofmeststoffen nodig hebben, wil Protealis regionale voedselsystemen versterken en nieuwe kansen bieden aan boeren, terwijl het ook bijdraagt aan wereldwijde duurzaamheidsdoelen.

David Buckeridge, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Protealis, reageerde: “ Het succesvol afsluiten van een financieringsronde van EUR 22 miljoen in de huidige uitdagende investeringsmarkt laat zien dat de steun voor Protealis en zijn missie om duurzame en hoogwaardige peulgewassen te ontwikkelen als essentieel onderdeel van onze toekomstige landbouw, vandaag nog groter is dan bij onze oprichting. Als we kijken naar de snelle evolutie van trends zoals regeneratieve landbouw, bestaat er geen twijfel dat deze systemen aanzienlijk grotere arealen aan peulgewassen zullen vereisen in Europa. Dit vereist dat we in het veld veel performantere rassen moeten gaan kweken dan wat vandaag beschikbaar is voor boeren.  Protealis heeft hierin een leidende rol genomen.”

Het afgelopen jaar behaalde Protealis belangrijke  mijlpalen, waaronder de succesvolle lancering van twee eigen sojarassen die aangepast zijn aan een kouder Europees klimaat. Het bedrijf zette ook een nieuwe ‘speed breeding’ faciliteit op. Deze is nu iets meer dan een jaar in gebruik en wordt ingezet om de traditionele zaadveredelingscyclus met verschillende jaren in te korten. Daarnaast implementeerden ze ook een ‘genomic mating platform’ om planteneigenschappen te voorspellen en ziekteresistentie te verbeteren bij de introductie van nieuwe variëteiten. Verder toonden de positieve opbrengstresultaten van het gele erwt pilootprogramma, Protealis’ nieuwe peulgewas en nu al een populaire plantaardige eiwitbron voor veel voedselverwerkers, de toewijding van het bedrijf aan om te blijven innoveren voor een duurzamere landbouw.

 Benjamin Laga, CEO van Protealis, lichtte verder toe: “Deze positieve resultaten hebben weerklank gevonden bij investeerders binnen en buiten Protealis. Ze positioneren ons bedrijf als leider in het snel evoluerende landschap van plantaardige eiwitoplossingen. Met deze financiering zijn we goed geplaatst om onze commerciële inspanningen te versnellen en onze slagkracht op de Europese markt te vergroten, om zo uiteindelijk bij te dragen aan een duurzamere en veerkrachtigere toekomst van de landbouw.”

 

De series B financiering werd volledig ondersteund door de bestaande investeerders,   samengesteld uit V-Bio Ventures (BE), PMV (BE), VIB (BE), ILVO (BE), Agri Investment Fund (BE), Innovation Industries (NL), Korys Investments (BE), HFT Holding (NL), Thia Ventures (SG/BE), Gemma Frisius Fund (BE), Globachem Group (BE) en Estari Group (LU), hetgeen getuigt van een sterk vertrouwen in de missie van Protealis.

Protealis werd in april 2021 als spin-off van VIB en ILVO opgericht met EUR 6,0 miljoen venture capital (VC) opstartkapitaal, en haalde bijkomend EUR 5,7 miljoen op in een uitgebreide serie A financiering aangekondigd op 2 september 2022.

                                                                                 

Meer informatie:
Renate Degrave, Hoofd Communicatie en Marketing Protealis
renate.degrave@protealis.com | +32 471 53 60 64

 

Over Protealis

Protealis ontwikkelt superieure zaden en zaadtechnologieën voor eiwithoudende peulgewassen, aangepast aan Europese bodems en klimaat. Als leidinggevend bedrijf op het gebied van duurzame landbouw wil Protealis aan Europese boeren duurzame en veerkrachtige alternatieven bieden voor traditionele eiwitbronnen, door rassen te ontwikkelen met hogere gewasopbrengst en eiwitgehalte, die terzelfdertijd ook de ecologische voetafdruk verminderen. Door in te spelen op de groeiende vraag naar meer plantaardige eiwitbronnen wil het bedrijf bijdragen aan meer duurzame voedselsystemen. Protealis is vandaag een commercieel bedrijf met twee vroegrijpe sojavariëteiten op de markt en is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer info op www.protealis.com, LinkedIn or facebook.

 Gegevensbescherming is belangrijk voor ons. Je ontvangt deze publicatie op basis van artikel 6 lid 1 lit. f GDPR (“rechtmatig belang”). Als je echter geen verdere informatie over Protealis wil ontvangen, stuur ons dan een e-mail op info@protealis.com en we zullen je gegevens niet langer verwerken voor dit doel. Vind meer details in onze privacyverklaring op www.protealis.com.

 

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht en weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van Protealis (‘de Vennootschap’) of, in voorkomend geval, van de bestuurders of het management van de Vennootschap met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen zoals de bedrijfsresultaten, financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de sector waarin de Vennootschap actief is. Toekomstgerichte verklaringen impliceren door hun aard een aantal risico’s, onzekerheden, aannames en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico’s, onzekerheden, aannames en factoren kunnen het resultaat en de financiële effecten van de hierin beschreven plannen en gebeurtenissen negatief beïnvloeden. Een groot aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, concurrentie en technologie, kan ertoe leiden dat werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van verwachte ontwikkelingen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht over trends of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen voortduren. Zelfs als de werkelijke resultaten of ontwikkelingen in overeenstemming zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, zijn deze resultaten of ontwikkelingen mogelijk niet indicatief voor resultaten of ontwikkelingen in toekomstige perioden. Er worden geen verklaringen of garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of billijkheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Ten gevolge daarvan wijst de onderneming uitdrukkelijk elke verplichting of toezegging af om updates of herzieningen van toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht uit te brengen als gevolg van een verandering in verwachtingen of een verandering in gebeurtenissen, voorwaarden, aannames of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit specifiek vereist is door wet- of regelgeving. Noch de onderneming, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers of functionarissen of werknemers van dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan de grondslag liggen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U dient niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, die uitsluitend gelden op de datum van dit persbericht.