nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Recordaantal Winwinleningen in 2020

winwin-pmv

Met 4.166 dossiers, goed voor een leningbedrag van meer dan 100 miljoen euro, werden in het voorbije jaar nooit eerder zo veel Winwinleningen afgesloten. In 2019, ook al een recordjaar, werden er 2.634 dossiers behandeld voor een bedrag van 62 miljoen euro. De forse stijging van het aantal dossiers (+ 58%) komt er mede door de uitbreiding van de formule die sinds oktober 2020 operationeel is, als onderdeel van het pakket maatregelen om de Vlaamse economie door de coronacrisis te helpen. Vrienden en familieleden van ondernemers kunnen via de Winwinlening sinds 2006 fiscaalvriendelijk investeren in kmo’s, een instrument dat ze vandaag inzetten om de Vlaamse economie in de coronacrisis te steunen.

Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid sinds 2006 particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Ook voor vzw’s zoals sportclubs of sociaal-culturele verenigingen is het een interessante manier om kapitaal te verzamelen. Investeerders ontvangen een jaarlijks belastingvoordeel van 2,5 procent op het openstaande kapitaal en krijgen 30% terug van het verschuldigde bedrag wanneer de kredietnemer niet kan terugbetalen. Begin oktober 2020 werd de uitbreiding van de Winwinlening operationeel na de publicatie ervan in het staatsblad, volgend op de goedkeuring in het Vlaams parlement. Sindsdien kunnen particulieren tot 75.000 euro in plaats van 50.000 euro lenen aan kmo’s en kunnen ze de looptijd van de lening zelf bepalen tussen 5 en 10 jaar in plaats van 8 jaar. Kmo’s kunnen tot 300.000 euro in plaats van 200.000 euro lenen via de formule. Kredietgevers die in de crisisperiode (na 15 maart 2020 en tot maximaal 31 december 2021) Winwinleningen toestaan, genieten van een verhoogd eenmalig belastingkrediet van 40%

OPNIEUW RECORDJAAR

“Sinds de uitbreiding in oktober operationeel werd, is er een toegenomen interesse voor de Winwinlening. In oktober, november en december werden 1.960 dossiers afgesloten, goed voor 51.548.214 euro. In dezelfde periode van 2019 ging het om ruim de helft minder leningen: 727 dossiers voor een bedrag van 17.884.609 euro. Het gemiddelde leningbedrag steeg in het laatste trimester van 2020 tot 26.300 euro, tegenover 24.600 euro in 2019. In het najaar voorspelden we al dat het grote aantal dossiers van 2020 wellicht opnieuw een recordjaar zou maken, en dat blijkt nu uit de cijfers: met 4.166 dossiers in 2020 (2019: 2.634 dossiers) en een leningbedrag van 100.874.669 euro (2019: 62.570.257 euro) stijgen zowel het aantal dossiers als het leningbedrag met meer dan de helft”, aldus Filip Lacquet, groepsmanager Bedrijfsfinanciering bij PMV, dat via submerk PMV/z de werking van de Winwinlening coördineert.

EXTRA KAPITAAL

De uitbreiding van de Winwinleningen, die eerder door de Vlaamse regering werd aangekondigd, past in het arsenaal aan maatregelen om de Vlaamse economie door de coronacrisis te loodsen. Heel wat bedrijven zijn immers op zoek naar extra financiële middelen. Om die ondernemingen te ondersteunen, breidde de Vlaamse regering de bestaande Winwinlening uit. De maatregel moet volgens minister van Economie Hilde Crevits bovendien helpen het spaargeld van de Vlaming te activeren. Filip Lacquet: “In het najaar van 2020 hebben wij ons voorbereid op de hogere plafonds en flexibelere looptijden van de Winwinlening, waardoor we het grotere volume aan dossiers vanaf oktober 2020 probleemloos hebben kunnen opvangen. De verruiming geldt overigens alleen voor nieuwe contracten gesloten na de publicatie van het decreet. Ook de uitvoeringsbesluiten van het decreet zijn inmiddels gepubliceerd, waardoor  de overheidswaarborg op de verschafte winwinleningen (via een eenmalig belastingkrediet) verhoogd is van 30% naar 40% en het mogelijk is gemaakt om de looptijd van de lening te verlengen en uitstel van betaling (maximum 2 jaar) toe te kennen met behoud van het fiscale voordeel.”

MEER INFORMATIE

Frank Kindt, Communicatiemanager PMV, frank.kindt@pmv.eu  tel: 0472/420 790, www.pmv.eu