nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Recordbedrag leningaanvragen in 2023

2 apr 2024

Vorig jaar werd een recordbedrag aan gestandaardiseerde leningen aangevraagd bij PMV. Via 877 aanvragen, 45% meer dan vorig jaar en het hoogste aantal ooit, werd voor 102,2 miljoen euro aan leningen gevraagd, 51% meer dan vorig jaar. Voor zelfstandigen en kmo’s biedt PMV drie types gestandaardiseerde leningen aan: de Startlening (max. 100.000 euro), de Cofinanciering (max. 350.000 euro) en de Cofinanciering+ (max. 700.000 euro).

Nooit eerder werd bij PMV een groter bedrag gestandaardiseerde leningen voor zelfstandigen en kmo’s aangevraagd, namelijk 102,2 miljoen euro. Dat is 51% hoger dan vorig jaar. Het aantal aanvragen steeg met 45% van 601 in 2022 naar 877 in 2023. Dat is het hoogste aantal ooit. PMV biedt drie types gestandaardiseerde leningen aan voor zelfstandigen en kmo’s: de Startlening (max. 100.000 euro), de Cofinanciering (max. 350.000 euro) en de Cofinanciering+ (max. 700.000 euro). Vooral het aantal aangevraagde Starleningen steeg spectaculair: van 363 in 2022 naar 557 in 2023 (+53%). Maar ook bij de Cofinanciering (van 225 naar 302, +34%) en de Cofinanciering+ (van 13 naar 18) was er een stijging van het aantal aanvragen.

Efficiëntere verwerking van dossiers

Sinds 2022 kunnen die achtergestelde leningen enkel online worden aangevraagd: het zorgde voor een stijging van het aantal dossiers die zich doorzette in 2023. PMV werkt al jaren met aanbrengers: banken, boekhouders, accountants en andere organisaties waar ondernemers terechtkunnen om hun dossier voor te bereiden. Het gros van de aanvragers dient echter zelf hun dossier in: 81% van de aanvragen voor een Startlening gebeurt rechtstreeks; bij de complexere Cofinanciering(+)-dossiers is dat 65%. De doorlooptijd van een dossier schommelt rond de dertig dagen. “We hebben het voorbije jaar grote inspanningen geleverd om onze processen efficiënter te maken. Sinds deze zomer weigeren we bijvoorbeeld aanvragen onmiddellijk definitief wanneer de ondernemer geen relevante ervaring of opleiding heeft en evenmin een realistisch financieel plan kan voorleggen. Met die maatregel hebben we de verwerkingstijd kunnen versnellen voor aanvragen die wél realistisch onderbouwd zijn. Ook verwerken we aanvragen van grote en kleine kredietbedragen sinds kort enigszins anders”, zegt Isabelle De Wit, hoofd front office bij PMV. Overigens worden niet alle lening-aanvragen goedgekeurd: 67% van de aanvragen voor een Startlening kregen in 2023 groen licht, bij de Cofinanciering(+) was dat 80%.

Geen impact voor rentestijging

In oktober 2023 voerde PMV een kleine rentestijging in voor haar standaardleningen, om die iets meer te aligneren met de economische realiteit. De wijziging heeft géén impact gehad op het aantal aanvragen: in het vierde kwartaal van 2023 werden 230 standaardleningen aangevraagd, 40 meer dan in het derde kwartaal. Isabelle De Wit: “Na jaren met een ongewijzigde rentevoet, voerden we in oktober een beperkte stijging door. Voor de rente op onze standaardleningen gebruiken we sinds de start een formule die gekoppeld is aan een referentierentevoet: dat leverde heel lang een minimumrente op van 3%, maar door de gestegen rentevoeten werd dat minimum op 3,5% vastgelegd.”

We hebben het voorbije jaar grote inspanningen geleverd om onze processen efficiënter te maken. Sinds deze zomer weigeren we bijvoorbeeld aanvragen onmiddellijk definitief wanneer de ondernemer geen relevante ervaring of opleiding heeft en evenmin een realistisch financieel plan kan voorleggen. Met die maatregel hebben we de verwerkingstijd kunnen versnellen voor aanvragen die wél realistisch onderbouwd zijn.

Isabelle De Wit, hoofd front office (PMV)