nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Recordbedrag aan waarborgen in 2022

Waarborgen 2022

Vorig jaar werd voor 334 miljoen euro aan waarborgen toegekend bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, een stijging van 6% t.o.v. vorig jaar en het grootste bedrag ooit. Met de waarborgregeling werd sinds 2005 al bijna 6 miljard euro aan kredieten mogelijk gemaakt in Vlaanderen, en zo bijna 9 miljard euro aan investeringen. PMV beheert de waarborgen in naam en voor rekening van het Vlaams gewest. “Iedere euro die we in deze regeling van PMV investeren, betaalt zich in een veelvoud van investeringen terug”, aldus Vlaams minister Jo Brouns.

 De waarborgregeling van de Vlaamse overheid maakt het voor ondernemers makkelijker om krediet te verkrijgen bij de bank (of andere financiële instellingen). Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via de PMV-waarborgregeling tot 75 procent van de verbintenissen kleiner dan anderhalf miljoen euro laten afdekken door het Vlaams gewest, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt het Vlaams gewest een deel van het risico over van de bank (of van een andere financiële instelling), wat leidt tot een hogere bancaire kredietverstrekking aan ondernemers.

Hefboom

Met 1914 verbintenissen (+1% t.o.v. 2021) voor 334 miljoen euro aan waarborgen (+6% t.o.v. 2021) werden nog nooit zoveel waarborgen toegekend. Sinds de start van de waarborgregeling in 2005 kenden de financiële instellingen 5.793.720.328 euro aan kredieten toe, met een tussenkomst van de waarborgregeling ten belope van 3.560.487.397 euro. Dat komt neer op een gemiddelde dekkingsgraad van 61,45% (59,53% in 2022). Tegenover de toegekende kredieten en waarborgen stonden in 2022 voor 8.721.763.320 euro aan investeringen, wat betekent dat de waarborgen een hefboom van 2,7 creëren. De jaarlijkse gemiddelde hefboom steeg overigens de voorbije jaren, terwijl de jaarlijkse gemiddelde dekkingsgraad daalde, net als de jaarlijkse gemiddelde duur van de waarborgen.

“De middelen die de Vlaamse regering vrijmaakt voor de waarborgen van PMV zijn een belangrijke hefboom voor onze economie”, aldus Vlaams minister van Economie Jo Brouns. “Iedere euro die we daarin investeren, betaalt zich in veelvoud terug in de vorm van investeringen. Heel concreet staat tegenover iedere 80 cent die de Vlaamse Overheid uitgeeft aan deze regeling, zo’n 100 euro aan investeringen. Het percentage kredieten waar de waarborg moet worden ingeroepen blijft relatief laag, wat bewijst dat onze diensten hun werk zeer grondig doen. Ook de andere financieringsinstrumenten leggen mooie cijfers voor. Zo slagen we erin om ondernemers op een veilige manier aan kapitaal te helpen, ondersteund door familie en vrienden.”

Recordproductie

“Sinds 2014 zien we een duidelijke stijging: we verstrekken sindsdien meer waarborgen, hoewel het aantal waarborgverbintenissen de voorbije jaren wat fluctueerde. Het waarborgbedrag steeg het voorbije jaar van 315 miljoen euro in 2021 naar 334 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag ooit sinds de start van de waarborgregeling”, vertelt Filip Lacquet, groepsmanager bedrijfsfinanciering bij PMV. Hij verwacht dat die groei zich in de komende jaren zal bestendigen Een reden daarvoor is de wetswijziging die ­de regels en modaliteiten van de waarborgregeling aanpaste en uitbreidde. “De wetswijziging was hoognodig en komt net op tijd, nu er zwaar weer op komst is voor onze ondernemingen. Ze biedt ons meer flexibiliteit om waarborgen toe te kennen én maakt het ons mogelijk om bijkomende sectoren in hun financiering te ondersteunen. Belangrijk is dat de waarborgregeling voortaan ook van kracht blijft bij ondernemingen die te maken hebben met een gerechtelijke reorganisatie. Financiële instellingen die in dergelijke gevallen instemden met een schuldvermindering, verloren vroeger hun waarborg, wat velen ertoe aanzette om hun krediet helemaal op te zeggen. Eigenlijk stimuleerde de overheid op die manier faillissementen: dat kon natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Dankzij de wetswijziging is dat euvel nu verholpen”, aldus Filip Lacquet.

Ook records voor standaardfinanciering

Van de andere financieringsproducten die PMV met een steuncomponent aanbiedt, is er eveneens goed nieuws. Er werden 5.174 Winwinleningen verwerkt voor een bedrag van 118.582.045,30 euro: een daling van 22% in bedrag en 40% in aantal t.o.v. 2021 maar op vorig jaar na de hoogste cijfers ooit. Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid sinds 2006 particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) of vzw’s. Investeerders ontvangen een jaarlijks belastingvoordeel van 2,5 % op het openstaande kapitaal en krijgen 30% terug van het verschuldigde bedrag wanneer de kredietnemer niet kan terugbetalen. De diverse uitbreidingen van de formule doorheen de jaren resulteerden in een opmerkelijke stijging van het aantal aanvragen. Met betrekking tot het Vriendenaandeel (waarmee particulieren kunnen investeren in het kapitaal van een onderneming) is er wel een stijging van de registraties, maar blijft het succes van het instrument al bij al toch beperkt. Er werden vorig jaar 444 aandelen geregistreerd voor een bedrag van 898.941 euro. Lacquet: “We zien dat het instrument vooral wordt gebruikt door coöperatieve vennootschappen.” Voor de Startlening en de Cofinanciering(+) was 2022 eveneens een recordjaar met 177 goedgekeurde dossiers bij de Startlening (-1% t.o.v. 2021) en 144 bij de Cofinanciering(+) (+16% t.o.v. 2021). “Een verklaring voor dat succes is dat bij onze standaardproducten de rente vastligt en (nog) niet werd aangepast. De evolutie van de interestvoeten het voorbije jaar heeft deze leningen dan ook interessanter gemaakt. Een andere verklaring voor de sterke stijging van het aantal aanvragen sinds de zomer 2022 is dat we dit jaar gestart zijn met de mogelijkheid om online een krediet aan te vragen: die applicatie is een groot succes”, aldus Filip Lacquet.

Meer info

Voor meer informatie kunt u terecht bij Frank Kindt, frank.kindt@pmv.eu, +32 472 42 07 90