nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

570 miljoen euro voor bedrijven in coronacrisis

18 jan 2021
coronafinanciering

Vorig jaar werd voor 570 miljoen euro corona-financiering goedgekeurd bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, waarvan er al zo’n 330 miljoen euro effectief in de markt werd gezet. In totaal deed al een 1000-tal bedrijven een beroep op het PMV-arsenaal aan financieringsinstrumenten om het economische leed door de coronacrisis op te vangen. Met het Welvaartsfonds en het Vriendenaandeel worden er binnenkort nog bijkomende initiatieven actief ten behoeve van Vlaamse bedrijven.

Om de Vlaamse bedrijven mee door deze uitzonderlijke tijden te loodsen, besliste de Vlaamse regering vorig jaar om de financiële slagkracht van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV sterk uit te breiden. De waarborgcapaciteit voor kredietbedragen tot 1,5 miljoen euro werd met 100 miljoen euro uitgebreid (naar 400 miljoen euro), die voor kredietbedragen boven 1,5 miljoen euro werd verdubbeld (naar 3 miljard euro). Er werd een bijkomend budget voorzien van 250 miljoen euro voor achtergestelde leningen (met mogelijkheid tot verhoging naar 500 miljoen euro), de bestaande Winwinlening werd uitgebreid en er wordt gewerkt aan een Vriendenaandeel waarmee Vlamingen tot 75.000 euro via aandelen kunnen investeren in bevriende kmo’s. Voor huurders met liquiditeitsproblemen zette PMV, samen met VLAIO, de handelshuurlening op, waarbij de Vlaamse overheid maximaal 4 maanden huur voorschiet wanneer de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Ten slotte werd eind vorig jaar het Welvaartsfonds opgericht om privaat kapitaal te activeren voor de relance van de economie.

155 MILJOEN EURO AAN GOEDGEKEURDE CORONALENINGEN

Van de corona-crisiswaarborg (voor kredietbedragen tot 1,5 miljoen euro) werd tot dusver het minst gebruik gemaakt, met slechts 19 dossiers voor een waarborgbedrag van 4,5 miljoen euro. Het aantal goedgekeurde waarborgdossiers voor kredietbedragen boven 1,5 miljoen euro ging bijna maal 2,5: van 16 in 2019 naar 39 in 2020 voor een te waarborgen kredietbedrag van 817.906.056 euro (in 2019: 171.068.250 euro). 21 goedgekeurde dossiers waren specifiek corona-gerelateerd, voor een te waarborgen kredietbedrag van 591.663.056 euro. Ook de coronalening was een succes: er kwamen 1.255 aanvragen binnen voor 442 miljoen euro waarvan 71% afkomstig was van kmo’s en 29% van start- en scale-ups. 358 dossiers werden hiervan al goedgekeurd (voor 155 miljoen euro), 272 dossiers zijn nog in behandeling. “De achtergestelde lening is bedoeld voor intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse kmo’s die naar aanleiding van de coronacrisis in financiële ademnood komen of zullen komen”, aldus Filip Lacquet, groepsmanager Bedrijfsfinanciering bij PMV, dat overigens ook zes maanden betalingsuitstel verleende aan haar portefeuillebedrijven om de eerste liquiditeitsnoden op te vangen.

RECORDAANTAL WINWINLENINGEN

Ook de uitbreiding van de Winwinlening werd door het publiek goed opgepakt: met 4.166 dossiers, goed voor een leningbedrag van meer dan 100 miljoen euro, werden in het voorbije jaar nooit eerder zo veel Winwinleningen afgesloten. In 2019, ook al een recordjaar, werden er 2.634 dossiers behandeld voor een bedrag van 62 miljoen euro. De forse stijging van het aantal dossiers (+ 58%) komt er mede door de uitbreiding van de formule. Voor de handelshuurlening ten slotte waren er vorig jaar 461 dossiers waarbij in totaal 3,7 miljoen euro werd uitbetaald. “Begin dit jaar zien we een forse toename: we ontvingen sinds 6 januari al 170 dossiers”, aldus Lacquet.

BIJKOMEND KAPITAAL MOBILISEREN

Met het Vriendenaandeel dat binnenkort operationeel wordt — het uitvoeringsbesluit ligt bij de Raad van State voor advies en het platform voor aanvraag en registratie is bijna klaar — en het Welvaartsfonds dat eind vorig jaar werd opgestart, beoogt PMV binnenkort nog meer kapitaal te gaan activeren ten behoeve van kmo’s. “Op 14 december ondertekenden meer dan 30 partners (banken, verzekeraars, fondsen…) het Welvaartsfonds-charter: een sterk signaal dat zoveel partijen zich willen inzetten voor de relance van de Vlaamse economie”, vindt Michel Casselman, algemeen manager van PMV. Tot dusver zijn er 15 aanvragen voor het fonds, waarvan 6 gestopte dossiers. Hij is bijzonder fier op het beroep dat Vlaamse ondernemingen deden op de corona-financieringsinstrumenten van PMV: “Wij willen, getrouw aan onze visie dat ondernemerschap cruciaal is voor de toekomst van onze regio, in deze bijzonder moeilijke omstandigheden er alles aan doen om de economische impact van de crisis voor onze bedrijven te temperen. Met 570 miljoen euro voor 1000 bedrijven bewijzen we niet alleen dat we er deze crisis helemaal staan om bedrijven te financieren, maar is het bovendien duidelijk dat de opgezette financieringsinstrumenten effectief beantwoorden aan de behoeften van onze ondernemingen in deze bijzondere tijden.”

FOCUS NU OP RELANCE EN SOLVABILITEIT

Ook Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, is tevreden met de geleverde inspanningen. “Eind vorig jaar verlengden we, in samenspraak met Europa, de indieningstermijn voor de coronaleningen op 3 jaar om bedrijven de mogelijkheid te geven een financiële buffer te realiseren. We stemmen op die manier ons herstelbeleid af op de economische realiteit. Tegelijk moeten we nu, naast het lenigen van liquiditeitsnoden op korte termijn, ook al inzetten op relance en solvabiliteit. Met het Welvaartsfonds en het Vriendenaandeel hebben we daarvoor twee geschikte instrumenten gecreëerd. Ik ben blij dat die aanpak goed aan het lukken is. Via het overleg met de top van de banken dat ik op 18 januari organiseer, probeer ik onze maatregelen nog beter te aligneren met het aanbod van de bancaire partners.”

PERSCONTACT

Frank Kindt, Communicatiemanager PMV, frank.kindt@pmv.eu  tel: 0472-420.790.