nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Renteverlaging coronaleningen dankzij EIF-waarborg

18 okt 2021
eif-logo-pmv

Het Europees Investeringfonds (EIF) keurde onlangs een retroactieve dekking goed op sinds 1 januari 2021 afgesloten coronaleningen boven 150.000 euro tot maximum 1,14 miljoen euro voor kmo’s en zelfstandigen, die de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV toekent. Die EIF-garantie stelt PMV in staat om het uitgestelde intrestpercentage op die kredieten te verlagen van 4,5% naar 2%. Voor de coronaleningen lager dan 150.000 euro wordt de intrest van 3% op 2% gebracht, dankzij een compensatiemechanisme dat Vlaams minister van Economie Hilde Crevits vanuit Vlaio voorziet. De rentevoet van 2% wordt zo van toepassing op alle nieuwe toegekende dossiers aan kmo’s en zelfstandigen van 1 januari tot 31 december 2021. Tot op heden gaat het al om 242 dossiers.

Naar aanleiding van de coronacrisis lanceerde PMV de coronalening, een achtergestelde lening op drie jaar als aanvulling op de overbruggingskredieten op korte termijn vanuit het federale niveau. De focus ligt daarbij op twee doelgroepen die tijdelijk in moeilijkheden komen door de Coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking om de gevolgen van de coronacrisis bovenop te komen.: enerzijds de start-ups en de scale-ups, en anderzijds de meer mature kmo’s en zelfstandigen.

Garantie

Op 14 oktober waren er in totaal 638 dossiers goedgekeurd, voor een totaalbedrag van 206 miljoen euro. Daarvan waren er 443 leningen voor de doelgroep van kmo’s en zelfstandigen, goed voor een leningbedrag van meer dan 85 miljoen euro. Na onderhandelingen tussen PMV en het EIF was deze laatste bereid om voor de Coronaleningen aan kmo’s en zelfstandigen boven 150.000 euro tot maximum 1,14 miljoen euro, een garantie toe te staan vanuit het Europees GarantieFonds (EGF). Daardoor kan PMV/z-Leningen haar intrest verlagen naar 2%. EIF kent de dekking retroactief toe vanaf 1 januari 2021.

Partner

Filip Lacquet, Groepsmanager bedrijfsfinanciering bij PMV is verheugd dat PMV de gesprekken met het EIF positief kon afronden: ”Europa was voor de coronacrisis al een gewaardeerde partner van de PMV-Groep, met onder meer waarborgen op leningen via COSME (voor de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ van PMV/z-Leningen), via Innovfin (voor jonge innovatieve kmo’s), of via het CCS-programma (voor de Culturele en Creatieve Sector), alsook gezamenlijke investeringen in infrastructuurprojecten en in het Corporate Loan Platform dat PMV in het leven riep voor grotere leningen. De crisis heeft onze samenwerking enkel nog versterkt, in dit geval in het voordeel van de Vlaamse kmo en zelfstandige. De intresten voor de Coronalening zijn pas betaalbaar vanaf jaar 3 van de lening. De rentedaling betekent dus minder provisies die het bedrijf moet aanleggen voor de betaling ervan, wat extra ruimte geeft in tijden van crisis.“

Veerkracht

Roger Havenith, Deputy Chief Executive van het Europees Investeringsfonds (EIF) voegde daaraan toe: “Dankzij de garantie van het European Guarantee Fund zijn we in staat geweest om meer steun dan ooit tevoren aan Europese bedrijven te geven, om ze veerkracht te geven in de pandemie. Dat we kunnen rekenen op vertrouwde partners als PMV is daarbij van enorm belang, mede dankzij hen kunnen we financiële risicodelingsinstrumenten inzetten ten goede van ondernemers. Met deze overeenkomst ondersteunen we de uitleencapaciteit van PMV, waardoor Vlaamse KMO’s meer en betere toegang tot financiering krijgen, en ze zo ademruimte geven nu we collectief weer vooruit kijken en we de pandemie achter ons proberen te laten.”

Gelijkschakeling voor kleinere kmo’s

In juli vorig jaar had PMV voor Coronaleningen met een kredietbedrag tot en met 150.000 euro van het EIF al een uitbreiding van de lopende COSME-garantie bekomen, waardoor op die kredieten al een uitgestelde interestvoet van 3% gold. Ook voor die leningen zal de retroactieve daling naar 2% vanaf 1 januari 2021 van toepassing zijn, dankzij een compensatiemechanisme dat Vlaams minister van Economie Hilde Crevits vanuit VLAIO voorziet.

Complementair

“Voor Vlaanderen zijn de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds belangrijke partners. Het is essentieel voor onze welvaart dat ondernemers vlot de weg naar financiering blijven vinden en dat we hen, complementair aan het commerciële aanbod, via PMV interessante financieringsformules kunnen aanbieden. Zeker tijdens en na de coronacrisis. Met de coronalening, een achtergestelde lening op drie jaar, creëerde PMV een instrument op maat om de financieringsnoden van onze ondernemingen op middellange termijn tijdens de coronacrisis op te vangen. Op 10 september werden er zo al 631 coronaleningen goedgekeurd voor een bedrag van 204 miljoen euro.  Dankzij onze samenwerking met het EIF kunnen we een groot deel van deze ondernemers nu – zelfs retroactief – een nog gunstigere rentevoet aanbieden op deze leningen, ”aldus Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

Doorstart

Kris Peeters, vicepresident bij de Europese Investeringsbank stelt: “De KMO’s hebben het hard te verduren gekregen tijdens de Coronacrisis. KMO’s verdienen dan ook de nodige steun, zeker nu we een doorstart op economisch vlak lijken door te maken. Het is essentieel dat de ondernemerszin in Vlaanderen gevrijwaard blijft. Ik ben dan ook verheugd dat we vanuit de EIB Groep, en het Europees Investeringsfonds in het bijzonder, kunnen bijdragen aan een steuntje in de rug van de Vlaamse KMO. Door de garantie die we verschaffen en de daaruit voortvloeiende interestverlaging op leningen krijgen de betrokken KMO’s meer zuurstof. Dit is precies waarom het EGF in het leven werd geroepen: bedrijven helpen er terug helemaal bovenop te komen na de pandemie.“

Over PMV

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. PMV financiert beloftevolle bedrijven van bij de prille start, tot en met de groei en internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed businessplan en een sterk managementteam. Zij doet dat met kapitaal, leningen en waarborgen. Daarnaast realiseert zij met en voor de overheid, en andere partners, projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV beschikt over een portfolio met 1,35 miljard euro in beheer.

Over de EIB Groep

De Europese Investeringsbank Groep (EIB) is de financieringsinstelling van de EU die de Europese integratie, ontwikkeling en samenhang bevordert door projecten te financieren die in lijn zijn met EU-beleid. De EIB Groep bestaat uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF). Het EIF is een dochter van de EIB en legt zich toe op de (indirecte) financiering van KMO’s in heel Europa.

Meer info

Voor meer informatie kunt u terecht bij Frank Kindt, communicatiemanager bij PMV, frank.kindt@pmv.eu, 0472/420790 en Arne De Brabandere, arne.debrabandere@vlaanderen.be, 0496/029889