nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Samenwerking rond financiering om Vlaamse welvaart veilig te stellen

16 apr 2021
eu-pmv

Vandaag vond er een overleg plaats tussen Kris Peeters, Vice-President van de Europese Investeringsbank (EIB) en Roger Havenith, Deputy Chief Executive van het Europees Investeringsfonds (EIF), Hilde Crevits, Vlaams Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, en Michel Casselman, algemeen manager van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Een evaluatie van de bestaande Europese mechanismen die bijdragen aan een toegankelijke en voordelige financiering voor Vlaamse ondernemingen en de verdere versterking van de samenwerking met de EIB  om de toekomstige financiële uitdagingen te tackelen en de Vlaamse welvaart veilig te stellen. Dat waren de onderwerpen die tijdens het overleg aan bod kwamen.

SAMENWERKING LOONT

Vanuit Europa worden er op dit moment verschillende instrumenten ter beschikking gesteld om Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen een vlotte toegang tot financiering te bieden. Zo is PMV al verschillende samenwerkingen aangegaan om middelen te mobiliseren van het EIF, met waarborgen op leningen via COSME (voor groeibedrijven), Innovfin (voor jonge innovatieve kmo’s), CCS-programma’s (voor culturele en creatieve kmo’s) en het European Angels Fund. In hoofdzaak gaat het daarbij om Europese garantiefaciliteiten op leningen die PMV verstrekt, wat PMV op haar beurt toelaat om deze leningen aan een zeer competitieve intrestvoet aan de Vlaamse ondernemingen aan te bieden. De tussenkomst van Europa stelt PMV in staat om een totale portefeuille van 400 miljoen euro aan achtergestelde leningen toe te kennen, waarvan ca. 100 miljoen euro gedekt is door een Europese garantie.

Naast deze samenwerkingen op het vlak van garantiefaciliteiten voor leningen, zijn het EIF en PMV ook co-investeerders in 15 fondsen die actief zijn in Vlaanderen. De gezamenlijke investering in deze fondsen bedraagt 156 miljoen euro voor PMV en 408 miljoen euro voor het EIF. Gezamenlijke investeringen waarvan de Vlaamse economie de vruchten plukt.

Ten slotte speelde de tussenkomst van de Europese instellingen een cruciale rol bij het opzetten van de verschillende instrumenten van minister Crevits en PMV om de impact van de coronacrisis op de Vlaamse kmo’s op te vangen.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Voor Vlaanderen zijn de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds belangrijke partners. Het is belangrijk dat onze ondernemingen vlot de weg naar financiering vinden en dat we hen, complementair aan het commerciële aanbod, interessante financieringsformules kunnen aanbieden. Zeker tijdens deze coronacrisis. Met de coronalening, een achtergestelde lening op drie jaar, creëerde PMV een financiële instrument op middellange termijn als aanvulling op de overbruggingskredieten op korte termijn vanuit het federale niveau. Op 15 april werden er 513 coronaleningen goedgekeurd voor een bedrag van 184,5 miljoen euro.     Via gezamenlijke investeringen kunnen onze ondernemingen ook in moeilijke tijden in moeilijke tijden met een open vizier naar de toekomst blijven kijken.”

“De gedeelde inspanningen die zo vanuit het Europese en Vlaamse niveau worden gerealiseerd spelen duidelijk in het voordeel van de Vlaamse bedrijven. Het stelt ons niet alleen in staat om onze achtergestelde en hybride leningen aan een voordelige prijszetting aan te bieden, het creëert ook een hefboom om andere -private- financiering los te weken”, aldus Michel Casselman, algemeen manager van PMV.

PMV is momenteel in gesprek met de EIB om ondersteuning vanuit het Pan-Europese Garantiefonds te overwegen voor de garantiefaciliteit waarmee Gigarant het verschaffen van bedrijfsleningen via commerciële banken ondersteunt. De garantiecapaciteit van Gigarant werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits al in april 2020 uitgebreid als antwoord op de covid-19 crisis en bedraagt momenteel 3 miljard euro.

VOLDOENDE SCHAALGROOTTE

Behalve het pareren op korte termijn van de effecten van de coronacrisis, is het essentieel om nu ook een financiële langetermijnvisie te ontwikkelen die onze toekomstige welvaart veiligstelt.

Naast expertise en investeringen in gespecialiseerde fondsen, is het ook noodzakelijk om voldoende schaalgrootte te hebben om echt impact te kunnen hebben op Vlaamse ondernemingen. Bedrijven die groeien of internationaliseren, moeten kunnen rekenen op sterke aandeelhouders die hen bij die groei blijvend kunnen ondersteunen, ook als grote investeringen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor de biotechscene in Vlaanderen is er een sterke aanwezigheid van vroege fase-investeerders, maar is er nog steeds een gebrek aan durfkapitaal voor de grotere financieringsrondes. Dat gebrek aan risicokapitaal voor latere stadia is een Europees fenomeen en dwingt bedrijven in een vroeg stadium naar de beurs te gaan of fondsen te werven in de VS. Daarom moeten we er samen aan werken om ervoor te zorgen dat deze bedrijven ook bij ons de financiële investeerders kunnen vinden waar ze nood aan hebben.

Daarnaast zijn ook substantiële middelen vereist om bedrijven te verankeren die essentieel zijn voor onze economie, of om de controle te behouden over bepaalde strategische infrastructuur. Dat is tijdens de corona crisis ook duidelijk gebleken. Die vereiste schaalgrootte is enkel haalbaar wanneer we in Vlaanderen de krachten, en dus ook de middelen, bundelen met wat vanuit de EIB wordt aangereikt.

Vice-President van de Europese Investeringsbank Kris Peeters: “De EIB staat klaar om verder de Vlaamse economie te ondersteunen. Dat doen we niet enkel door samen te werken met belangrijke regionale financiers als PMV – die de competitiviteit van de Vlaamse bedrijven ondersteunen – maar ook rechtstreeks met bedrijven. Zo tekenden we onlangs projecten met Aquafin en Fluvius om een stevig duwtje in de rug te geven aan een betere leefomgeving in Vlaanderen. Dit past volledig in het duurzame karakter dat de Bank voorstaat in al haar activiteiten. De EIB Groep heeft in 2020 voor ruim 1.3 miljard euro aan leningen verstrekt voor investeringen in België – ofwel 0.3 % van het Belgische BBP. Ook dit jaar zetten we verder stappen om als EU Bank Belgische bedrijven te ondersteunen in hun ambities. Besprekingen zoals vandaag met PMV geven daar het nodige elan aan en ik kijk ernaar uit om dit op regelmatige basis te herhalen.”

OVER PMV

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. PMV financiert beloftevolle bedrijven van bij de prille start, tot en met de groei en internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed businessplan en een sterk managementteam. Zij doet dat met kapitaal, leningen en waarborgen. Daarnaast realiseert zij met en voor de overheid, en andere partners, projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV beschikt over een portfolio met 1,35 miljard euro in beheer.

OVER DE EIB GROEP

De Europese Investeringsbank Groep (EIB) is de financieringsinstelling van de EU die de Europese integratie, ontwikkeling en samenhang bevordert door projecten te financieren ter ondersteuning van het EU-beleid. De EIB Groep bestaat uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF). Het EIF is een dochter van de EIB en legt zich meer toe op de (indirecte) financiering van KMOs.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Frank Kindt, communicatiemanager bij PMV, frank.kindt@pmv.eu, 0472/420790 en Katrien Rosseel 04754/44.58.32.