nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Schakel de financiering van uw overname een tandje hoger met de hefbomen van PMV

26 mrt 2018
overname-pmv

De eigen inbreng is de hoeksteen van de financiering van een overname. Een onderneming overnemen houdt immers een reëel risico in. Het is dan ook logisch dat de overnemer als eerste investeert in zijn project en er de risico’s van draagt, vooraleer een beroep te doen op fondsen van buitenaf.

Niet zelden beschikt de overnemer echter over onvoldoende eigen middelen om het volledige overnamebedrag te realiseren. Externe bronnen zoals investeerders, vrienden, familie en banken[BJ1]  kunnen helpen om de financiering van de overname rond te fietsen. Maar ook de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV kan een stevig duwtje in de rug geven.

Neem nu het voorbeeld van een ervaren manager en zijn echtgenote, die onlangs nog bij PMV aanklopten. Na verschillende commerciële functies te hebben bekleed in diverse voedingsbedrijven vonden zij de tijd rijp om zelf het heft in handen te nemen. Na een doorgedreven zoektocht, viel hun oog op een toeleverancier van bakkers en industriële klanten.

Het bedrijf realiseerde de afgelopen drie boekjaren een gemiddelde jaarlijkse omzet van 6 miljoen euro en een operationele cashflow (EBITDA) van 825.000 euro. Aan de overname van de aandelen van de schulden- en cashvrije onderneming hing een kostenplaatje van 4,15 miljoen euro. De manager en zijn echtgenote hadden nu wel een mooi potje bij elkaar gespaard, maar met een eigen inbreng van ‘slechts’ 400.000 euro leek de overname vooral een verre droom. Een onbegonnen zaak, dus?

Wel, niet helemaal. Dankzij een goede voorbereiding, een uitgekiend businessplan, en de hefboom van verschillende financieringsoplossingen van PMV/z konden zij toch hun droom realiseren. Reken gerust even mee.

overnamefinanciering-berekening-pmv

WINWINLENING, VAN UW FAMILIE EN VRIENDEN MOET U HET HEBBEN

Vrienden, kennissen of familieleden zijn vaak de eerste halte in de zoektocht naar financiële steun. De Winwinlening biedt een wettelijk en juridisch kader waarmee particulieren kmo’s financieel kunnen ondersteunen. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een lening met voordelen voor zowel de kredietnemer als de kredietgever.

In ons voorbeeld waren de beide ouders bereid om hun kinderen elk 50.000 euro te lenen over een periode van 8 jaar en tegen een jaarlijkse rente van 2 %. Dankzij het achtergestelde karakter daarvan wordt de eigen vermogensbuffer van de overname verstevigd. De ouders krijgen naast de rentevergoeding een jaarlijkse belastingvermindering van 2,5 % op het ontleende bedrag. Als de overname niet succesvol zou aflopen, waardoor de Winwinlening niet kan worden terugbetaald, dan kunnen de ouders 30 % van de lening recupereren via een eenmalig belastingkrediet. Een winwin voor beide partijen dus.

KMO-COFINANCIERING, DE BRUG TUSSEN UW EIGEN INBRENG EN DE BANKFINANCIERING

Met de eigen inbreng en bankfinanciering alleen redden overnemers het vaak niet. Een KMO-Cofinanciering kan de overnamefinanciering sluitend maken. Een KMO-Cofinanciering van PMV/z is een achtergestelde lening van maximaal 350.000 euro. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, zoals bijvoorbeeld een bankfinanciering. De cofinancier moet instaan voor minstens 20 % van de globale financieringsbehoefte. PMV/z komt tussen voor maximaal 50 % van de globale investeringsbehoeften. De looptijd van de lening bedraagt 3 tot 10 jaar en de rentevoet is minimum 3 %. De overnemers van het voedingsbedrijf verkregen een KMO-Cofinanciering van 350.000 euro met een looptijd van 8 jaar, een vrijstelling van kapitaalaflossingen tijdens de eerste 2 jaar en een jaarlijkse interest van 3,25 %.

PMV-WAARBORG TREKT UW BANK OVER DE STREEP

Het financieren van overnames is niet altijd even evident voor banken. De gefinancierde aandelen vormen immers geen solide waarborgpositie waarop zij in het geval van faling kunnen terugvallen. Een faciliteit waarop de banken vandaag meer en meer een beroep doen is de Waarborgregeling van PMV. De Vlaamse overheid geeft de banken een overheidswaarborg ten belope van maximaal 75 % van het toegekende overnamekrediet. De banken kunnen over het aanwenden van deze overheidswaarborg, binnen bepaalde grenzen, autonoom en snel beslissen. Bij de opname van het kredietbedrag moet er een eenmalige waarborgpremie worden betaald die gelijk is aan 0,5 % van het waarborgbedrag, vermenigvuldigd met de duur van de waarborg in jaren. Bij de overname van het voedingsbedrijf waarvan sprake waren de banken bereid om 3,3 miljoen euro te lenen over een periode van 7 jaar, mits een overheidswaarborg van 750.000 euro. De totale jaarlijkse kostprijs van het krediet, inclusief de waarborgpremie, bedraagt 1,25 %. Voor de financiering van de overname van het voedingsbedrijf hebben de manager en zijn echtgenote de klassieke cyclus doorlopen: eerst te rade gaan bij vrienden, kennissen of familie, daarna de bankfinanciering afdekken door de Waarborgregeling en ten slotte een KMO-cofinanciering aangaan om de rekening te doen kloppen.

Een snelle rekensom leert dat de overnemers dankzij deze financieringsoplossingen van PMV een hefboom van 10 op hun eigen middelen konden realiseren. En dit tegen een vrij lage gemiddelde financieringskost van 1,5 %. PMV brengt doeners en durvers met zin voor initiatief en ondernemerschap dichter bij hun droom.

MEER INFO