nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Sterk jaar opnieuw met meer dan 200 miljoen euro aan investeringen

17 mei 2022
pmv-jaarverslag2021

PMV realiseerde in 2021 met bijna 68 miljoen euro opnieuw een mooi nettoresultaat. Exits uit Pharmafluidics, Argenx (partieel), Oqton, Supplystack en Biogazelle lagen onder andere aan de basis hiervan. PMV investeerde vorig jaar ook voor meer dan 218 miljoen euro, gespreid over haar bedrijfsfinancierings- en vastgoed- en infrastructuuractiviteiten, waardoor haar totaal geadviseerd en beheerd vermogen uitkomt op 1,643 miljard. Nog in 2021 speelde PMV opnieuw een belangrijke rol bij de toekenning van de coronaleningen als buffer tegen de coronacrisis. 

Per eind 2021 klopte PMV af op een totaal van 218,3 miljoen aan investeringen, verdeeld over 75 miljoen aan kapitaalparticipaties en 143,3 miljoen aan leningen. Van het geïnvesteerde bedrag waren 113 miljoen nieuwe investeringen en 105 miljoen opvolginvesteringen. Het geadviseerd en beheerd vermogen steeg naar 1,643 miljard euro. PMV sluit zo haar boekjaar af met een winst van 67,6 miljoen euro tegen 34,3 miljoen in 2020. Het is het zevende opeenvolgende jaar dat PMV mooie winstcijfers kan voorleggen. Op 20 jaar tijd betekent dit een gecumuleerde nettowinst van 241 miljoen euro.

Beloftevolle bedrijven ondersteunen

Ondanks de context van een zeer gulle kapitaalmarkt en waarbij ook buitenlandse fondsen meer en meer hun neus aan het venster van interessante Vlaamse bedrijven kwamen steken, deden nog altijd heel wat grotere bedrijven en beloftevolle start-ups een beroep op de complementaire financiering en de expertise van PMV. Zo investeerde PMV onder meer in Chili Publish, Biotalys, Confo Therapeutics, Iineris, Qustomdot en Protealis. Dikwijls ging het daarbij om bedrijven met een interessante technologie, al dan niet als spin-off van een universiteit, of met een sterk toekomstgericht maatschappelijk en/of ecologisch potentieel zoals bijvoorbeeld Protealis of Biotalys.

Winwinlening boomt

In 2021 werden 8.665 winwinleningen geregistreerd voor een totaalbedrag van 152 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van 50% in bedrag en meer dan een verdubbeling in aantal ten opzichte van 2020. Die sterke stijging werd voornamelijk gerealiseerd dankzij de uitbreiding van de modaliteiten van de Winwinlening naar aanleiding van de coronacrisis. Nog met betrekking tot de coronacrisis, liep op 15 oktober ook de mogelijkheid tot het aanvragen voor een Coronalening af. Per eind 2021 werden er sinds mei 2020 670 coronaleningen goedgekeurd voor een totaalbedrag van 215 miljoen euro, waarvan er in 2021 voor 59,5 miljoen euro werd goedgekeurd in 307 leningendossiers. Diezelfde coronaleningen hadden ook een impact op het bedrijfsresultaat van PMV, aangezien er bij de toekenning onmiddellijk een conservatieve waardevermindering van 35% wordt geboekt. Ook de waarborgen kenden een stijging: van 299 miljoen euro voor 1911 verbintenissen in 2020 naar 315,5 miljoen euro voor 1899 verbintenissen in 2021.   Ten slotte werden 2021 ook 80 Vriendenaandelen – een nieuwe maatregel sinds begin 2021 – geregistreerd voor een bedrag van 391.000 euro.

Half miljard waarborgbedrag voor Gigarant

PMV beheert de activiteiten van Gigarant nv. Alle aandelen van Gigarant, op één na, zijn in handen van het Vlaamse gewest. In 2021 kende Gigarant 22 waarborgen toe -waaronder aan Kinepolis en Studio 100- voor een waarborgbedrag van 502 miljoen euro en een onderliggende financiering van 1.160 miljoen euro. Het totaal uitstaande waarborgbedrag op het einde van 2021 bedraagt 571 miljoen.

Geslaagd voor de Invest EU Pillar Assessment

Eind 2021 kreeg PMV ook de bevestiging dat het geslaagd is voor de zogenaamde  pillar assessment van de Europese Commissie. Uit deze beoordeling bleek dat PMV organisatorisch en financieel voldoet om als partnerorganisatie van de EC te werken met EU-middelen onder het InvestEU programma. De positieve beoordeling is potentieel een belangrijk gegeven voor de Vlaamse economie. Hierdoor is PMV immers in de mogelijkheid om een rol te gaan spelen in het InvestEU-programma, waardoor een deel van de 26,2 miljard euro aan Europese middelen garanties ten goede kunnen komen van Vlaamse kmo’s. Michel Casselman, Algemeen manager van PMV is opgetogen met de resultaten: “Ik ben verheugd dat de resultaten de inzet en de werking van PMV weerspiegelen én van de rol die PMV als Vlaamse investeringsmaatschappij inneemt binnen het financiële ecosysteem. De winsten die we met onze organisatie realiseren laten ons immers toe om opnieuw te investeren in beloftevolle Vlaamse bedrijven en projecten en daarbij nét iets meer risico te nemen dan private financiers. Daarmee onderschrijven we onze complementaire rol en het feit dat PMV het vliegwiel kan zijn die anderen mee over de streep trekt.”

Lees hier het jaarverslag 2021 van PMV