nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

UNIZO Provincie Antwerpen wil van ‘Peperbus’ broedplaats voor ondernemerschap maken

21 feb 2018
peperbus-antwerpen-pmv

ONDERNEMERSORGANISATIE HEEFT AMBITIEUZE INNOVATIEPLANNEN MET KERKGEBOUW

Antwerpen – 21/02/2018 – De kerk van Sint-Jan Evangelist, in de omgangstaal beter bekend als De Peperbus, krijgt met de komst van UNIZO Provincie Antwerpen in de toekomst een andere bestemming. De ondernemersorganisatie verhuist er, na de restauratie en herinrichting van het beschermde gebouw, haar kantoren naartoe. Tegelijkertijd heeft UNIZO de grote ambitie om er met een zogenaamde UNIZONE een volledig nieuw, revolutionair ondernemersproject neer te zetten. Voor de invulling van De Peperbus nieuwe stijl, liet de ondernemersorganisatie zich inspireren door tot de verbeelding sprekende buitenlandse voorbeelden zoals Station F in Parijs, Rockstart in Amsterdam, Space 10 in Kopenhagen en Blue City in Rotterdam.

Met een trendverleggend en “state of the art”-concept is het de ambitie van UNIZO Provincie Antwerpen om van De Peperbus een toonaangevend project te maken voor de komende tientallen jaren. “UNIZO Provincie Antwerpen wil deze opportuniteit van een vrijkomend gebouw in een stedelijke omgeving meer dan 100 % benutten én voor zijn leden/ondernemers maar absoluut ook voor de directe omgeving, de stad, de provincie en bij uitbreiding voor het hele land én daarbuiten”, zegt een erg enthousiaste Sofi Van Ussel, directeur UNIZO Provincie Antwerpen.

Op 24 oktober 2016 keurde de Antwerpse gemeenteraad in samenspraak met het bisdom Antwerpen een parochiekerkenplan goed. De Sint-Jan Evangelistkerk is een van de pilootstudies uit het parochiekerkenplan.

“In oktober 2017 lanceerde AG VESPA in opdracht van de kerkfabriek (die eigenaar is van het kerkgebouw), het bisdom en de stad Antwerpen een open oproep waarbij de markt bevraagd werd over herbestemmingsmogelijkheden van de kerk van Sint-Jan Evangelist. Daarbij beantwoordde het project van UNIZO Provincie Antwerpen het best aan de vooropgestelde criteria.

Zodra het projectvoorstel van UNIZO Provincie Antwerpen groen licht krijgt van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed zal de bisschop van Antwerpen de huidige kerk van Sint-Jan Evangelist onttrekken aan de eredienst met het oog op herbestemming, waarna de kerkfabriek een erfpachtovereenkomst kan afsluiten met UNIZO Provincie Antwerpen”, zegt bisschoppelijk vicaris Bart Paepen van het bisdom Antwerpen.

Caroline Bastiaens, schepen van de stad Antwerpen, licht toe: “Dat onze Peperbus een nieuwe en vernieuwende invulling krijgt, is een belangrijke stap in de realisatie van het Antwerpse parochiekerkenplan. De kerkraad heeft gekozen voor een nieuwe en zinvolle toekomst voor hun gebouw. Als schepen voor economie ben ik bijzonder blij dat in dit nieuwe project voor de Peperbus ondernemerschap in onze stad centraal staat. Tegelijkertijd wordt in het voorstel van UNIZO ook de maatschappelijke betekenis van het gebouw voor de buurt niet vergeten.”

Voor de realisatie van het project beoogt UNIZO Provincie Antwerpen een partnerschap met de Vlaamse Erfgoedkluis, een rollend fonds in beheer van Participatiemaatschappij Vlaanderen, die ondersteuning, begeleiding en financiering zal aanbrengen.

UNIZO Provincie Antwerpen is met de ondersteuning en begeleiding van de Vlaamse Erfgoedkluis en partner PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) van plan om een gedeelte van de Peperbus voor haar eigen kantoren in gebruik te nemen. Dit zal gebeuren na een grondige verbouwing waarvoor eerstdaags een architectenoproep zal uitgeschreven worden in nauwe samenwerking met NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen), geïntegreerde sectororganisatie bij UNIZO. “De Vlaamse Erfgoedkluis is een rollend fonds in beheer van de Vlaamse Investeringsmaatschappij PMV. Het biedt alternatieve financiering van en begeleiding bij onroerend erfgoedprojectprojecten met het oog op een optimale herbestemming, beheer en exploitatie. Met het Peperbus-project kan PMV, naast haar ondersteuning bij de restauratie van het monument, ten volle haar maatschappelijke rol opnemen ten dienste van ondernemers in Vlaanderen”, aldus Erwin Vrijens, business manager Vastgoed bij PMV.

De resterende ruimte zal UNIZO als initiatiefnemer op een innovatieve manier invullen met daarbij steeds de filosofie van het “nieuwe werken” in het achterhoofd en vanuit de visie om ondernemerschap als verbindende factor in de maatschappij tastbaar te maken. De precieze invulling staat nog niet voor de volle 100 procent vast maar het moet in elk geval een laagdrempelige plek worden waar co-creatie, innovatief ondernemen en toekomstgericht intra- en entrepreneurship centraal staan.  Het UNIZONE-concept mag zeker geen statisch gegeven zijn maar moet naargelang de zich steeds opnieuw aandienende maatschappelijke tendensen worden aangepast en heruitgevonden. “Door allerhande functies, diensten en laagdrempelige activiteiten aan te bieden is het zonder meer de bedoeling om een hefboom en katalysator te zijn voor de bedrijvige buurt die Borgerhout is, voor de ondernemers en de wereld daarbuiten, zeg maar de ruime ondernemerswereld”, zo luidt het. Daarom zullen in de loop van de volgende weken dialogen opgestart worden, waarin de buurt en tal van stakeholders betrokken worden om dit ambitieuze project samen te realiseren om tot een bruisende ondernemersomgeving te komen.

CONTACTPERSONEN

  • Olivier Lins, hoofd communicatie bisdom Antwerpen, 0478 51 01 40
  • Liesbeth De Maeyer, woordvoerder schepen Caroline Bastiaens, 0477 39 95 41
  • Sofi Van Ussel, directeur UNIZO Provincie Antwerpen, 0477 52 71 74