nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Verder onderzoek naar toekomst Bomvrije kazerne

27 feb 2023
Bomvrije kazerne - erfgoed

In opdracht van stad Dendermonde en PMV is er een herbestemmingsonderzoek van de Bomvrije Kazerne uitgevoerd. De stad en PMV, die een aankoopoptie hebben op het gebouw, willen de mogelijkheden voor de site nu verder onderzoeken vooraleer de aankoopoptie te lichten.

Bij de herbestemming moet de stalling van het Ros Beiaard behouden blijven en moet er een publiek plein voor onder andere evenementen gerealiseerd worden: met die voorwaarden hield het onderzoek rekening. De stad kiest bijkomend voor een belevingscentrum over het Ros Beiaard op de site. Voor al die functies, zo blijkt uit het onderzoek, zal de stad een eigen financiering moeten voorzien waarbij er geen impact is op het projectrendement.

Interessante ligging

In het kader van de herbestemmingsstudie vonden gesprekken plaats met verschillende partijen. Vele lokale actoren hebben interesse om in de Bomvrije Kazerne plaats te nemen: er is belangstelling vanuit de horeca, maar daarnaast is er ook interesse om recreatieve of sportieve (jeugd)activiteiten te voorzien op de site. Door de nabijheid van scholen heeft de kazerne een interessante ligging. Vanuit een stakeholderbevraging en functionele invulling van de site kwam de vraag voor parkeergelegenheid naar boven. Het studieteam werkte een aantal scenario’s uit in combinatie met de realisatie van een evenementenplein. Bij alle invullingen die werden onderzocht, werd aandacht gegeven aan de zwakke weggebruiker, de inzet van het oefenplein voor publieke evenementen en voldoende groen en ontharding.

Rendabel businessmodel

Het project heeft een zo hoge restauratiekost dat die, zelfs al zouden er erfgoedpremies worden toegekend, niet kan worden terugverdiend binnen de looptijd van een economisch rendabele herbestemming, zo blijkt uit het financieel onderzoek. De stad en PMV gaan daarom de komende maanden verder op zoek naar een rendabel businessmodel. Eén van de eerste stappen is de indiening van 2 dossiers op de oproepen 2023 van het Agentschap Onroerend Erfgoed. De partners hopen op die manier subsidies te verwerven voor de plaatsing van een tijdelijk dak boven de Bomvrije Kazerne en een 1ste fase in de exterieurrestauratie te kunnen opstarten. Zo zou het gebouw eindelijk kunnen beginnen uit te drogen.

Bijkomende opbrengsten

Gezien de hoge restauratiekost van de Bomvrije Kazerne, werd ook gezocht naar manieren om bijkomende opbrengsten te genereren uit nieuwbouwontwikkeling. Naast een torenvolume, onderzocht tijdens het ontwerpend onderzoek door SUM in 2014-2016, werd ook andere bijkomende volumes mogelijk bevonden voor de realisatie van meergezinswoningen. De do’s en don’ts bij een restauratie en ontwikkeling van de site werden vastgelegd in een leidraad tot herbestemming. Het haalbaarheidsonderzoek herbestemming en de technische onderzoeken die daarmee gepaard gingen, werden gesubsidieerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.