nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Via-Invest krijgt wereldwijde erkenning met internationale prijs

18 mei 2015
via-invest-A11-pmv

Via-invest dankt deze erkenning aan het baanbrekende werk op vlak van publiek-private samenwerking (PPS) en de resultaten van het voorbije jaar. Het project A11 was daarbij essentieel aangezien het internationaal geroemd wordt als een pilootproject voor de financiering van infrastructuur via projectobligaties met ondersteuning van de Europese Investeringsbank (EIB) en daarmee een mijlpaal was in Europa voor de financiering van PPS-projecten. Daarnaast wordt A11 erkend als een project waar tijdens het aanbestedingstraject sterk gestuurd is op ruimtelijke kwaliteit en een integrale benadering zodat het project ook op vlak van architectuur en inpassing in het landschap een voorbeeld is voor toekomstige infrastructuurprojecten in Vlaanderen.

Twee andere projecten van Via-Invest, met name R4-Zuid en Noord-Zuid Kempen, die in 2014 werden opgeleverd en open gesteld dragen ook bij tot het oordeel van de jury om deze prijs aan Via-Invest uit te reiken. Beide projecten liepen voor op de initiële planning en zijn ook binnen het vooropgestelde budget gerealiseerd. Ook op dit vlak hebben de projecten van Via-Invest de verwachtingen van PPS ingelost.

Met 3 operationele PPS-projecten (Via-Zaventem, Via R4-Zuid en Via Noord-Zuid Kempen), 1 project in realisatie (Via A11), 2 projecten in aanbesteding (Noord-Zuid Limburg en N60) en een pijplijn van 5 projecten in voorbereiding (Bruggen Albertkanaal, R4 West-Oost, R0 Brussel, Dampoortsluis en N8) is Via-Invest een voorbeeld van hoe PPS kan werken in Vlaanderen.

De ervaring is eerst opgebouwd met een aantal kleinere projecten. Van in het begin werd aandacht besteed aan de standaardisering van de aanpak, het sturen op kwalitatieve projecten, op meerwaarde voor de overheid en op een lange termijn beschikbaarheid van betrouwbare publieke infrastructuur in Vlaanderen. Het PPS-team binnen PMV zorgt ook voor continuïteit en coherentie in de aanpak en verzekert dat de opgebouwde ervaring en de lessons learned worden meegenomen in elk nieuw traject dat doorlopen wordt. De aanpak van Via-Invest geeft ondertussen ook vertrouwen aan de markt en de private sector werkt graag samen met Via-Invest om gezamenlijk, in partnership met de overheid, publieke infrastructuur te verbeteren door middel van PPS.
Dit geeft vertrouwen naar de toekomst om ook de bestaande pijplijn aan projecten verder te concretiseren.

De geraamde projectwaarde van de nog te realiseren projecten samen bedraagt meer dan 1,5 miljard Euro. Deze projecten zullen ook een belangrijke impuls geven aan de Vlaamse Economie. Niet alleen omwille van de investeringen op zich die belangrijk zijn voor de ganse bouwsector, maar ook omdat we hiermee een aantal belangrijke knelpunten in het Vlaamse wegennet wegwerken en zo de congestie op het Vlaamse wegennet helpen oplossen.

OVER VIA-INVEST

De PMV-dochter Via-Invest realiseert openbare werken via publiek private samenwerking. Het elimineren van de ontbrekende schakels in het Vlaamse (water)wegennet en het wegwerken van de capaciteitsbeperkende knelpunten zijn immers belangrijke voorwaarden om een vlotte verkeersdoorstroming te garanderen in Vlaanderen.
Via-Invest werd opgericht op 12 oktober 2006. PMV is voor 51 % aandeelhouder van deze vennootschap. Het Vlaams Gewest houdt de overige 49% aan.