nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

VIB start-up Aelin Therapeutics verzamelt 27 mln. euro voor ontwikkeling innovatieve geneesmiddelen

11 dec 2017
aelin-pmv

Antibioticaresistente of onbehandelbare ziekten op een innovatieve manier bestrijden: dat is de missie van de nieuwe biotechspeler Aelin Therapeutics. Het bedrijf zal zogeheten Pept-insTM ontwikkelen, een nieuw type medicatie dat ‘slechte’ eiwitten neutraliseert door ze te doen samenklitten. Aelin Therapeutics kwam tot stand uit een samenwerking van VIB met zijn partner-universiteiten KU Leuven, VUB en UGent en wist 27 miljoen euro op te halen – het grootste startkapitaal ooit voor een VIB-spin-off. Aelin Therapeutics krijgt een eigen plek in de Bio-incubator in Leuven en zal het komende jaar tien mensen tewerkstellen. 

Grondleggers prof. Joost Schymkowitz en prof. Frederic Rousseau (beiden VIB-KU Leuven) bewezen het succes van hun designermoleculen Pept-insTM al in bacteriën, kankercellen, schimmels, virussen en plantencellen. Hun baanbrekende studies werden gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften als Science. Het innovatieve concept gecombineerd met de solide wetenschap vormden de basis om een internationaal gereputeerd investeerdersconsortium samen te brengen in deze nieuwe spin-off met een startkapitaal van 27 miljoen euro.

VAN LABO TOT PATIËNT

Wat Pept-insTM zo bijzonder maakt, is dat ze flexibel ontworpen kunnen worden voor verschillende aandoeningen, en hun ‘doeleiwitten’ ook op moeilijk te bereiken plekken weten te vinden. Daardoor zouden ziekten die tot vandaag onbehandelbaar leken, toch te genezen zijn.

Aelin Therapeutics zal die ambitie op twee sporen uitwerken. In eerste instantie zal het bedrijf antibacteriële medicijnen ontwikkelen, als alternatief voor de traditionele antibiotica waartegen veel ziekten resistent zijn geworden. Daarnaast legt de start-up zich toe op antikankertherapieën. Het doel is om binnen afzienbare tijd de eerste medicijnen op basis van Pept-insTM op patiënten te testen. Daarmee strekt Aelin Therapeutics zich als eerste VIB-start-up ooit helemaal uit tot in de ziekenhuizen.

INTERNATIONALE INVESTEERDERS

In haar eerste financieringsronde haalde de kersverse spin-off een recordbedrag van 27 miljoen euro op. Het internationale consortium van investeerders bestaat uit Fund+ en PMV (België), LSP (Nederland) en twee grote corporate fondsen: het Duitse Boehringer Ingelheim Venture Fund en het Zwitserse Novartis Venture Fund. Die laatste investeert daarmee voor de eerste keer in België. De internationale financiële steun bevestigt eens te meer de sterkte van biotech van eigen bodem.

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES

VOOR DE REDACTIE

Vermelding alle partners

Wanneer u hierover bericht, vragen wij u vriendelijk steeds alle partners te vernoemen. Bij retweet vermeld ons: @CBD_VIB @VIBLifeSciences @ugent @LeuvenU @VUBrussel @PMVnv @Boehringervet ‏

VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek

Het VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek onderzoekt hoe hersencellen georganiseerd zijn en hoe ze met elkaar communiceren. Deze mechanismen blootleggen, geeft inzichten in wat er mis gaat bij hersenaandoeningen, zoals alzheimer, parkinson, ALS en dystonie. Dit basiswerk moet uiteindelijk leiden tot nieuwe geneesmiddelen tegen deze ongeneeslijke aandoeningen.

VIB

VIB is een strategisch onderzoekcentrum dat zich toelegt op levenswetenschappen en biotechnologie. De resultaten van VIB’s toponderzoek worden actief vertaald naar maatschappelijk toegevoegde waarde. VIB omvat 75 onderzoeksgroepen die thematisch georganiseerd zijn in 8 onderzoekscentra.  Het techtransfer-team van VIB vertaalt proactief biologische inzichten in nieuwe economische activiteiten, o.a. via het oprichten van start-up bedrijven en afsluiten van partnerschappen met de biotech-en farmaceutische industrie. VIB heeft sinds zijn oprichting in 1996, 19 start-up bedrijven opgericht.  VIB neemt ook actief deel aan het publieke debat over biotechnologie door het ontwikkelen en verspreiden van een breed scala aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie. VIB is gestoeld op een partnerschap met vijf Vlaamse universiteiten – UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt. Meer info op www.vib.be

UGent

De Universiteit Gent (UGent), is met meer dan 41 000 studenten één van de grootste universiteiten van het Nederlandse taalgebied. Het opleidingsaanbod omvat vrijwel alle academische opleidingen die in Vlaanderen worden ingericht. De UGent profileert zich als een open, sociaal geëngageerde en pluralistische universiteit in een internationaal perspectief. Meer info op www.UGent.be.

KU Leuven

De KU Leuven werd opgericht in 1425 en is daarmee een van de oudste universiteiten van Europa. Met haar 50 000 studenten en bijna 10 000 medewerkers is zij ook de grootste universiteit van België. Vijftien faculteiten bieden bachelor- en masteropleidingen aan op 10 locaties in Vlaanderen. De verschillende klemtonen en aanpak op de campussen zorgen voor een grote variatie in het onderwijsaanbod. De opleidingen zijn gebaseerd op het onderzoek van bijna 7000 wetenschappers. Als medeoprichter van de League of European Research Universities (LERU) is KU Leuven zowel nationaal als internationaal een toonaangevende onderzoeksinstelling. www.kuleuven.be.

Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een bloeiende universiteit in het hart van België en van Europa, die zich in 1969-1970 afsplitste van de Université Libre de Bruxelles (ULB), opgericht in 1834. De universiteit combineert uitstekend onderwijs met excellent onderzoek. Een aantal van de 150 onderzoeksgroepen behoort tot de absolute wereldtop. Voor de VUB staat het principe van vrij onderzoek centraal. Maar even belangrijk is de kwaliteit van de bachelor- en masteropleidingen in een omgeving waar studenten geen nummers zijn en waar ruimte is voor individuele begeleiding en zelfontplooiing. Vandaag telt de Vrije Universiteit Brussel ruim 9000 studenten en 2700 personeelsleden, verdeeld over acht faculteiten en twee Brusselse campussen: een in Etterbeek/Elsene en een in Jette. Bij de medische campus in Jette ligt ook het Universitair Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel met 3000 personeelsleden. Meer op www.vub.ac.be.

LSP

LSP is een onafhankelijke Europese beleggingsonderneming die financiering verstrekt voor particuliere en openbare Life Sciences-bedrijven. De missie van LSP is om investeerders te verbinden met uitvinders, gericht op onbeantwoorde medische behoeften. Sinds het einde van de jaren tachtig heeft het management van LSP geïnvesteerd in ongeveer 100 innovatieve ondernemingen, waarvan vele uitgegroeid zijn tot leiders van de wereldwijde Life Sciences-industrie. Met meer dan € 1 miljard aan investeringskapitaal en kantoren in Amsterdam, München en Boston is LSP een van Europa’s toonaangevende investeerders in levenswetenschappen. Ga voor meer informatie naar www.lspvc.com.

PMV

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. PMV financiert beloftevolle bedrijven van bij de prille start, tot en met de groei en internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed businessplan en een sterk managementteam. Zij doet dat met kapitaal, leningen en waarborgen. Een ervaren en sterk gemotiveerd team van 125 professionele investeringsmanagers spant zich elke dag in om welvaart en welzijn te creëren in Vlaanderen. PMV beschikt over een portfolio met 1,2 miljard euro in beheer. Meer informatie over PMV vindt u op www.pmv.eu.

Boehringer Ingelheim Venture Fund

Het in 2010 opgerichte Boehringer Ingelheim Venture Fund GmbH (BIVF) investeert in baanbrekende, therapeutisch gerichte biotechnologiebedrijven om innovatie te stimuleren in biomedisch onderzoek. BIVF is op zoek naar significante verbeteringen in de patiëntenzorg door baanbrekende wetenschap en de klinische vertaling ervan, door langdurige relaties op te bouwen met wetenschappers en ondernemers. BIVF mikt op ongekende therapeutische concepten gericht op hoge medische behoeften in immuno-oncologie, regeneratieve geneeskunde of gentherapie. Deze kunnen nieuwe platformtechnologieën omvatten voor het aanpakken van tot nu toe moeilijke therapeutische doelwitten, nieuwe-generatie vaccins en / of nieuwe biologische entiteiten, zoals oncolytische virotherapie. BIVF speelt een actieve rol bij de bedrijven die het in portefeuille heeft en levert een aanzienlijke toegevoegde waarde door haar eigen uitgebreide expertise op het gebied van geneesmiddelenonderzoek, wetenschappelijke expertise en management. BIVF heeft € 200 miljoen onder beheer en houdt momenteel toezicht op een portefeuille van meer dan 20 bedrijven. Ga voor meer informatie naar www.boehringer-ingelheim-venture.com.

FUND +

FUND + is een open fonds voor langetermijnbeleggingen in innovatieve Life Sciences-bedrijven met een focus op België. Het doel is om duurzame aandeelhouderswaarde te creëren, bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de Belgische leiderspositie in de sector Life Sciences en een tastbare, nuttige maatschappelijke impact te genereren.  www.fundplus.be

CONTACT

Els Beirnaert (Head of New Ventures at VIB)
Tel.: +32 9 244 66 11
Mobile: +32 478 80 34 80
Mail: els.beirnaert@vib.be