nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

ViroVet haalt 5 miljoen euro kapitaal op in A-ronde

10 jan 2017
virovet-koe-pmv

ViroVet nv, een toonaangevend Belgisch biofarmaceutisch bedrijf actief in de ontwikkeling van innovatieve vaccins en antivirale geneesmiddelen voor vee, is trots aan te kondigen dat het met succes het eerste luik van de serie A financieringsronde heeft afgesloten en daarmee 5 miljoen euro ophaalde. De opgehaalde middelen zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling en lancering van de veterinaire portfolio. De kapitaalronde werd geleid door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV (vanuit Biotech Fonds Vlaanderen) en het Agri Investment Fund, met participaties van het Gemma Frisius Fonds KU Leuven, Vives II en Aratana Therapeutics.

DIERGENEESKUNDIG BEDRIJF FOCUST OP DE BESTRIJDING VAN VIRALE INFECTIES IN DE VEETEELT

ViroVet is een pionier in de ontwikkeling van innovatieve vaccins en gebruikt hiervoor een uniek gepatenteerd technologieplatform ontwikkeld door het Rega Institute for Medical Research van de KU Leuven. Dit technologieplatform heeft het potentieel om vaccins sneller en kostefficiënter te produceren. Deze vaccins worden ontworpen om de effectiviteit te maximaliseren en de veiligheidsrisico’s te minimaliseren. Bovendien zijn ze thermostabiel, waardoor de gebruikelijke koude keten voor de distributie en bewaring niet langer nodig is. ViroVet zal deze technologie inzetten voor zowel endemische als epidemische virale veeziekten.

Het bedrijf ontwikkelt naast vaccins ook snelwerkende antivirale middelen die een essentiële rol kunnen spelen in de effectieve controle en behandeling van aandoeningen van de bovenste luchtwegen bij runderen en varkens. Hierdoor zullen de typische secundaire bacteriële infecties verminderen en dus ook het antibioticagebruik.

Dit is belangrijk omdat de groeiende wereldbevolking steeds meer behoefte heeft aan dierlijke eiwitten. De groei van de veehouderij, de intensivering van de handel en de klimaatverandering leiden immers tot een steeds groter risico op virale ziekten, die zich bovendien snel verspreiden over de hele wereld. Dergelijke aandoeningen hebben niet alleen een impact op het welzijn van dieren en op de economie, maar houden ook een risico in voor de voedselvoorziening en –veiligheid. Daarenboven zijn sommige van deze virale ziekten, zoals bijvoorbeeld de vogelgriep, overdraagbaar op de mens.

Erwin Blomsma, PhD, mede-oprichter en CEO van ViroVet voegt toe: “Met de eerste closing van onze serie A financieringsronde kunnen we onze onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen versnellen en brengen we innovatie naar een sector die het dringend nodig heeft. Samen met onze onderzoekspartners aan de universiteiten van Leuven en Louvain-La-Neuve en het ervaren team van ViroVet hebben we nu alle ingrediënten in huis om een vliegende start te nemen. ”

Luc Basstanie, senior investment manager bij AIF (Agri Investment Fund): “Virusinfecties bij vee zijn één van de belangrijkste factoren van een lagere productie en verlagen het inkomen van de boer. ViroVets aanpak betekent een sprong voorwaarts in de beheersing van virusziekten, die bovendien sterk zal bijdragen aan de duurzaamheid van de veehouderij en het welzijn van de dieren.”

David Devigne, PhD, investment manager bij PMV (Biotech Fonds Vlaanderen): “We zijn blij deel uit te maken van deze Vlaamse innovatieve diergeneeskundige start-up die een koploper is in de bescherming van de veestapel en die de steeds groter wordende uitdaging aangaat om te voldoen aan de menselijke consumptie van dierlijke eiwitten. ViroVet wordt bovendien geleid door een doorwinterd managementteam waarmee we in het verleden bij Okapi Sciences reeds succesvol hebben samengewerkt.”

Paul Van Dun, General Manager Leuven Research & Development (KU Leuven): “KU Leuven heeft een lange en sterke traditie in antiviraal onderzoek en het naar de markt brengen van de onderzoeksresultaten hiervan. We zijn verheugd dat met ViroVet, haar investeerders en haar management opnieuw een belangrijke stap gezet is om erg beloftevolle resultaten tot maatschappelijk nut te brengen.”

NOOT VOOR DE REDACTIE

Over ViroVet

ViroVet is een biopharmaceutisch bedrijf dat tot doel heeft de veiligheid en productiviteit in de veeteelt te beschermen en te verbeteren met behulp van baanbrekende technologie rond virusbestrijding. Het bedrijf heeft haar hoofdzetel in Leuven (Heverlee) en zal voortbouwen op de kennis en producten die sinds 2008 ontwikkeld werden binnen Okapi Sciences en Aratana Therapeutics en zal eveneens nieuwe vaccinatietechnieken evalueren en ontwikkelen.

Over PMV en Biotech Fonds Vlaanderen

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. PMV financiert beloftevolle bedrijven van bij de prille start, tot aan de groei en internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed businessplan en een sterk managementteam. Zij doet dat met kapitaal, leningen en waarborgen. Een ervaren en sterk gemotiveerd team van 120 professionele investeringsmanagers spant zich elke dag in om welvaart en welzijn te creëren in Vlaanderen. PMV beschikt over een portfolio met 1 miljard euro in beheer. Meer informatie over PMV vindt u op www.pmv.eu. Met Biotech Fonds Vlaanderen beheert PMV een risicokapitaalfonds dat zich specifiek richt op biotechbedrijven.

Over Agri Investment Fund

Agri Investment Fund (AIF) is het investeringsfonds van MRBB, de financiële holdingmaatschappij van de Boerenbond. AIF investeert in bedrijven die bijdragen aan de versterking van de competitiviteit van de land- en tuinbouwsector in de regio waar boerenbond actief is. AIF is gevestigd in Leuven, België.

Over GFF

Het Gemma Frisius Fonds is een zaaikapitaalfonds dat in 1997 werd opgezet als een joint venture tussen KU Leuven, de KBC-groep en de BNP Paribas-groep. Het fonds wil de oprichting en groei van KU Leuven spin-off bedrijven stimuleren door hen zaaikapitaal ter beschikking te stellen in hun meest prille levensfase. Het Gemma Frisius Fonds combineert de expertise van de universiteit op het vlak van overdracht van onderzoek en technologieën met de financiële en investeringsexpertise van de twee banken. Sinds de oprichting van het fonds in 1997 heeft het Gemma Frisius Fonds 29 miljoen euro geïnvesteerd in 47 spin-off bedrijven. Meer informatie kan u vinden op lrd.kuleuven.be/spinoff/gemma-frisius-fonds.

Over Vives

Het Louvain Technology Fund is een multi-sector technologiefonds dat investeert in de spin-offs van de Université catholique de Louvain (UCL) en start-ups in België en haar buurlanden. Het kapitaal van VIVES II is afkomstig van een dozijn belangrijke Belgische en Europese investeerders zoals het Europese Investeringsfonds (EIF), SFPI-FPIM, Fortis Private Equity Belgium, BPI France (France), ING Belgium, Sofina, AXA Belgium, Belfius, IRD (France), NivelInvest en Sopartec. Het fonds heeft als objectief te investeren in de ontwikkeling van start-ups, namelijk van technologievalidatie tot commercialisatie. Beide fondsen (VIVES I – €15 miljoen en VIVES II – €43 miljoen) worden beheerd door Sopartec, het technologietransfer bedrijf van de UCL. Meer informatie: www.vivesfund.com.

MEER INFORMATIE

Dr. Erwin Blomsma
CEO ViroVet nv
eblomsma@virovet.com
Ambachtenlaan 1
3001 Heverlee, België
Tel: +32 16 299 728
Fax: +32 16 299 727
BE 0634.891.328
www.virovet.com
Twitter: @ViroVet