nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Welvaartsfonds uit de startblokken

30 aug 2021
welvaartsfonds-world-pmv

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits, AG Insurance, Baloise Belgium, Belfius Insurance, BNP Paribas Fortis, Ethias, KBC en ParticipatieMaatschappij Vlaanderen kondigen vandaag de eerste closing aan van het Welvaartsfonds. Het consortium van financiële partners engageert zich in deze fase om 167 miljoen euro in de Vlaamse economie te investeren. Het Welvaartsfonds is een van de 4 luiken van het Vlaams economisch herstelplan, en ondersteunt zowel intrinsiek gezonde bedrijven die door de coronacrisis in moeilijkheden kwamen, als Vlaamse bedrijven die in de crisis een opportuniteit zien en versneld willen groeien.

Krachtig signaal

In december 2020 ondertekenden 40 financiële partners een samenwerkingscharter waarmee ze zich achter het Welvaartsfonds schaarden. Door mee te investeren in bedrijven, deals aan te brengen en de investeringen mee op te volgen, verbinden ze zich er toe om samen de solvabiliteit te versterken van Vlaamse bedrijven die geraakt zijn door de coronacrisis. Hiermee willen ze de Vlaamse welvaart op lange termijn verzekeren. Met deze eerste closing van 167 miljoen euro krijgt het Welvaartsfonds nu ook juridisch gestalte.

“De instap van de verschillende private partners in combinatie met de publieke middelen die de Vlaamse regering vorig jaar via PMV ter beschikking stelde, benadrukt het gemeenschappelijke engagement om verder te bouwen aan het economische herstel. Dankzij onder andere de afbouw van de coronamaatregelen is Vlaanderen economisch op de goede weg, maar ten opzichte van eind 2019 zijn we nog altijd bezig aan een inhaalbeweging. Het Welvaartsfonds zal ertoe bijdragen om onze economie sneller op – en over – het pre corona niveau te tillen, met een duidelijke focus op bedrijven die innovatiegedreven zijn en streven naar duurzaamheid in hun bedrijfsvoering.” – Vlaams minister van economie Hilde Crevits.

Vlaamse economie verduurzamen

Kersvers voorzitter van het Welvaartsfonds Bert De Graeve kijkt alvast met ambitie naar de toekomst en de omslag naar een duurzame economie die het Welvaartsfonds mee zal bewerkstelligen: “Met de opgehaalde middelen ondersteunen we alle sectoren in alle levensfases. Maar door sterk in te zetten op bedrijven die bij hun (innovatie)beleid de focus leggen op een duurzame en ethische bedrijfsvoering willen we ook daar een katalysatorrol opnemen. Door ondernemingen te financieren die streven naar meer klimaatneutraliteit, energie- en resource-efficiëntie en circulaire projecten implementeren, wil het Welvaartsfonds bijdragen aan een duurzame economie en maatschappij. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat dit gepaard zal gaan met de rendementsverwachtingen die de investeerders voor ogen hebben.”

“Onze investering in het Welvaartsfonds bevestigt enerzijds de strategie van AG om te investeren  in de reële economie en anderzijds AG’s maatschappelijk engagement. We hebben er alle vertrouwen in dat het Welvaartsfonds een meerwaarde zal bieden voor zowel de investeerders als voor de Vlaamse economie.”, aldus Wim Vermeir, Chief Investment Officer bij AG Insurance.

Henk Janssen, CEO Baloise Belgium: “Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen zit in het DNA van Baloise. Wij zijn blij en fier dat wij met onze participatie in het Welvaartsfonds onze bijdrage kunnen leveren om Vlaamse bedrijven te laten groeien en op duurzame wijze door de coronacrisis te loodsen.“

Frédéric Van der Schueren, CFO & lid Raad van Bestuur Belfius Insurance:

“Met een investering in het Welvaartsfonds wil Belfius Insurance volop de Vlaamse economie en bedrijven ondersteunen in hun uitdagingen die sinds de Covid-crisis zijn ontstaan. Deze investering sluit perfect aan bij de actieve rol die Belfius als Belgische bank -verzekeraar wil spelen in de samenleving om als motor van de Belgische economie en met oog voor maatschappelijke uitdagingen en innovatie bij te dragen tot een duurzame samenleving en toekomst in België.”

Max Jadot, CEO BNP Paribas Fortis: “BNP Paribas Fortis Private Equity is fier om als investeerder zijn schouders te zetten onder dit mooie initiatief. De missie van het Welvaartsfonds om via duurzame investeringen bij te dragen tot het economisch herstel, sluit immers naadloos aan op de financieringsstrategie van onze bank

Philippe Lallemand, CEO Ethias: “Het is een logische stap dat wij als Belgische institutionele belegger, nauw verbonden met de lokale, regionale en federale publieke overheden deze stap zetten. Als de belangrijkste  verzekeraar van de lokale publieke entiteiten zien we het als onze plicht om te investeren in ondernemingen die de bestrijding van de klimaatverandering als essentieel beschouwen en die de strijd tegen de opwarming van de aarde ter harte nemen. De recente natuurrampen die ons land troffen tonen nogmaals aan dat wij als institutionele belegger een belangrijke rol te spelen hebben in de preventie van de opwarming van de aarde. Als verzekeraar dragen wij immers een gedeelte van de schade van deze rampen.”

Johan Thijs, CEO KBC Groep : “Veel ondernemers stonden bij het uitbreken van de coronacrisis voor een onzekere financiële toekomst. KBC nam als financiële instelling van in het begin meer dan ooit en solidair haar maatschappelijke rol op door bedrijven en particulieren de nodige financiële ademruimte te verlenen. Deze participatie in het Welvaartsfonds vormt dan ook – naast het KBC Focus Fund van 50 miljoen euro voor startende technologiebedrijven – een bijkomende en treffende illustratie van het engagement van KBC om ondernemers maximaal bij te staan op hun weg naar economisch herstel.”

Het Welvaartsfonds ondersteunt veelbelovende innoverende ondernemingen die kampen met een financieringsnood en geeft hen net die extra middelen die nodig zijn om een versnelling hoger te schakelen. Het Welvaartsfonds focust op drie types financieringen die de balans van bedrijven kunnen verstevigen en hun solvabiliteitspositie kunnen verbeteren: kapitaal, quasi-kapitaal en achtergestelde leningen. De ticketgrootte kan schommelen van 1,25 tot 50 miljoen euro. De financiering die wordt toegekend vanuit het Welvaartsfonds zal in principe een looptijd hebben van 4 tot 7 jaar.

www.welvaartsfonds.eu

info@welvaartsfonds.eu