nl
Nieuwsbrief

Maatschappelijk vastgoed

Omdat bouwprojecten de samenleving van morgen mee helpen vormgeven, investeert PMV in maatschappelijk vastgoed. De evolutie van onze bevolking en de wijzigingen in de manier waarop we wonen en werken, stelt ons immers voor de complexe uitdaging nieuwe oplossingen te vinden voor de zorgnoden van morgen. Door slimme en zorgvuldige financieringsoplossingen, creeërt PMV nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijk vastgoed.

Vastgoed - maatschappelijk

PMV adviseert, begeleidt en financiert (semi-)publieke en private partijen bij oplossingen voor de nood aan maatschappelijk vastgoed. Samen gaan we op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen waarbij de gebruiker centraal staat en de technologie oplossingen biedt voor woonkwaliteit, zelfstandigheid, duurzaamheid en economische leefbaarheid. Op die manier helpt PMV mee om de toekomstige zorgbehoeften in Vlaanderen slim, efficiënt en duurzaam vorm te geven. In samenwerking met partners (zowel publiek als privaat) realiseert PMV nieuwe projecten die de invulling van toekomstige zorgnoden mogelijk maken. Maar ook stelt ze de vraag of bestaande zorginfrastructuur nog wel past bij de veranderende samenleving. Zijn die gebouwen voldoende flexibel en ondersteunen ze toekomstige noden? Samen met u denkt PMV graag na over uw maatschappelijk vastgoed-projecten.

Financieringsmogelijkheden voor maatschappelijk vastgoed

De complexe financieringsvraagstukken van maatschappelijk vastgoed vragen om innovatieve financieringsoplossingen. Daarom werkt PMV zowel met kapitaalparticipaties als achtergestelde leningen, aanvullend – uiteraard – bij de rol die PMV vaak speelt als projectregisseur. PMV biedt zo verschillende manieren aan om de financiering van maatschappelijk vastgoed mogelijk te maken.

Vraag meer info

Het Vastgoedteam van PMV is graag bereid u uit te leggen hoe de financieringsoplossingen van PMV een oplossing kunnen bieden voor uw vastgoedprojecten:

Meer weten over onze financieringsoplossingen voor maatschappelijk vastgoed?

Steven Adons Principal Investment Manager steven.adons@pmv.eu