nl
Nieuwsbrief
Cases

Coach voor mensen met een beperking

  • Zelfstandigen en kleine ondernemingen
  • Startlening
  • Starten
Ife Verhoeven - Startlening

Ife Verhoeven is coach voor mensen met een beperking. Ze helpt hen om hun door de overheid toegekende budget in te zetten voor de zorg en dienstverlening die ze nodig hebben. Voor de opstart van haar onderneming maakte ze gebruik van een Startlening.

Ife richt zich tot mensen met een PVB (persoonsvolgend budget — voor meerderjarigen) of een PAB (persoonlijk assistentie-budget — voor minderjarigen). De worden toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor het bekostigen van zorg, ondersteuning en assistentie. “Het geld voor de zorg gaat vandaag naar de personen zelf, en niet langer naar de zorgaanbieders. Door die ‘persoonsvolgende financiering’ ontvangen zorgbehoevenden een budget waarmee ze zorg en ondersteuning kunnen aankopen bij diverse aanbieders. Binnen dat budget kunnen ze zélf kiezen om ofwel thuis te blijven (en een beroep te doen op leveranciers van poetshulp, gezinszorg, thuisbegeleiding…), ofwel naar een voorziening te gaan. Zorg inschakelen (en de administatieve malemolen die ermee gepaard gaat) vergt natuurlijk extra energie van mensen die door hun mentale of motorische beperking sowieso al worden geconfronteerd met heel wat ongemakken en struikelblokken. Ife wil hen als tussenpersoon begeleiden: contracten onderhandelen, bemiddelen bij conflicten, ondersteunen bij de administratie…

Persoonlijk contact

Al tijdens haar carrière in de human resources was persoonlijk contact het jobaspect waar Ife het meest voldoening in vond. “Elk excuus was goed om mijn bureau te verlaten en naar de werkvloer te trekken: even polsen bij de ploegchef hoe het met de planning liep, even vragen aan de starter hoe de eerste dagen verliepen… Gaandeweg besefte ik dat ik mijn job wilde invullen met meer van dat soort persoonlijke contacten. Toen ik de kans kreeg om in een bijstandsorganisatie als ‘coach’ aan de slag te gaan, bleek dat een job die me op het lijf was geschreven. Ik vind het een groot voorrecht om samen met budgethouders te zoeken naar zorg op maat, hetzij bij VAPH-vergunde zorgaanbieders, hetzij bij diensten die thuis zorg aanbieden”, vertelt ze. Ze besloot als zelfstandige aan de slag te gaan. Die overstap vond ze zenuwslopend — zou het wel lukken? — maar bleek de juiste: door positieve mond-tot-mondreclame steeg het aantal mensen dat ze begeleidt op één jaar tijd van 5 naar 95, zowat het maximum haalbare voor één begeleider. Ze heeft het bijgevolg vandaag heel erg druk – om het werk te kunnen blijven opvangen besloot ze daarom onlangs een vennootschap op te richten en ook haar man bij de zaak te betrekken.

CRM-pakket

Niet alleen zoekt ze naar organisaties die een antwoord kunnen bieden op de specifieke vragen van haar budgethouders, ze analyseert ook hun bestedingspatroon en probeert het PAB of PVB optimaal af te stemmen op die behoeftes. Voor de administratie en organisatie daarvan kunnen mensen met een handicap bij haar terecht. “Vaak is het heel lang wachten op een budget, wat soms tot schrijnende situaties leidt. Ik kom pas op het toneel wanneer het budget is toegekend, dus wanneer die periode achter de rug is.” Om de budgetten van haar budgethouders in te vullen, werkt ze samen met de thuiszorg en de zorgaanbieders in de regio. Ook de samenwerking met het netwerk van de budgethouder is cruciaal. “Vaak staan familieleden in voor de directe zorg maar in het netwerk van een budgethouder zijn er ook buren, bewindvoerders, advocaten… Het is voor mij héél belangrijk om dat netwerk precies in kaart te brengen — ook de veranderingen erin — zodat ik meteen weet bij wie ik terechtkan, of meteen de situatie kan inschatten wanneer ik word gebeld. De Startlening van PMV heb ik dan ook deels gebruikt om een CRM-pakket te laten ontwikkelen zodat ik efficiënt kan werken, wat een noodzaak is.

Dankbaar

In tegenstelling tot heel wat organisaties werkt Ife niet met uurtarieven. Ze ontwikkelde een systeem van pakketprijzen die zijn afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van haar klanten. Sommigen daarvan hebben geen behoefte aan intensieve ondersteuning maar hebben enkel wat hulp nodig bij de administratie. Anderen hebben niet alleen bijstand nodig bij het papierwerk maar ook bij de organisatie en planning van de zorg: maandelijkse opvolging is dan nodig. Ook cliënten met een complexe zorgvraag die niet terechtkunnen bij voor de hand liggende zorgaanbieders, kunnen bij Ife terecht. Ze biedt in die gevallen intensieve assistentie met wekelijks overleg. Naast haar gedrevenheid valt de bijzondere manier op waarop Ife met haar klanten omgaat. “Ik heb geen enkele lastige klant. Ik heb heel veel bewondering voor de manier waarop mijn budgethouders in het leven staan en omgaan met de vele obstakels op hun parcours. Ik kijk daar met veel belangstelling naar, en ben bijzonder dankbaar dat ik hen kan ondersteunen in hun zoektocht naar de juiste zorg. Zij voelen dat.”