nl
Nieuwsbrief
Cases

Tech Lane Ghent: toonbeeld van publiek-private samenwerking

  • Vastgoedprojecten
  • Gebiedsontwikkeling
  • Vastgoed
Tech Lane Ghent - gebiedsontwikkeling

De gebiedsontwikkeling Tech Lane Ghent is een toonbeeld van een publiek-private samenwerking met vele partners. Het project omvat niet alleen de herontwikkeling van een voormalige blackpoint-site tot een regionaal bedrijventerrein van 35 hectare; ook het verantwoord omgaan met de schaarser wordende open ruimte in Vlaanderen, de versterking van het stedelijke en economische netwerk en de creatie van ruimte voor circa 2.000 arbeidsplaatsen maken deel uit van het project.

Eiland Zwijnaarde is strategisch gelegen op circa 7 kilometer ten zuiden van het centrum van Gent, in een toekomstig baken op de autoroute tussen Brussel en de kust. De site, tussen de Ringvaart, de boven-Schelde en een oude getijdearm, wordt de thuisbasis voor slimme logistieke activiteiten en voor bedrijven die actief zijn in onderzoek en ontwikkeling. De projectvennootschap nv Eiland Zwijnaarde maakte het terrein bouwrijp en zette een werkwijze op voor de verkoop of de uitgifte van de kavels. Thema’s als duurzaamheid, alternatieve energie-opwekking en aandacht voor een groen kader staan daarbij centraal. Ondertussen zijn o.a. een logistieke hal van 18.000 m² gerealiseerd en zette de VIB haar hoofdzetel én een bio-incubator op het terrein.

Internationaal duurzaamheidslabel

Eiland Zwijnaarde is kandidaat om als eerste bedrijventerrein in België het internationale duurzaamheidslabel ‘BREAAM’ in de wacht te slepen. BREAAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een meetinstrument dat in Europa erkend wordt als dé referentie voor de beoordeling van de duurzaamheid van gebiedsontwikkeling. Het keurmerk meet en beoordeelt de duurzaamheidsambities en -prestaties van een gebied aan de hand van zes categorieën: management, synergie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat. Eiland Zwijnaarde behaalde al het ‘interim certificaat’: een belangrijke stap. Dat evalueert de impact van en de duurzame strategie achter het project.

Campuszone

Ondertussen is de ontwikkeling gestart van de campuszone op het zuidelijke deel van Eiland Zwijnaarde. De Stad Gent, de Ugent en PMV ontwikkelen er een bedrijventerrein gericht op spin-offs gelinkt aan (onderzoeksgroepen van de) UGent. Er komt een heus landschapspark, een groene long van ca 17.000 m² met ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Voor de invulling en het ontwerp ervan met een tribune, een amfitheater en paviljoenen zal een beroep worden gedaan op studenten. Ook het parkgebouw moet een belangrijke rol spelen in het opbouwen van een community op het bedrijventerrein. Het gebouw moet een aangename ontmoetingsplek worden voor werknemers en bezoekers. Ook de CESPE-accelerator (Centre of Excellence in Sustainable Pharmaceutical Engineering & Manufacturing) krijgt er een onderdak, een flexibele open onderzoeks- en innovatieomgeving met onder andere chemische labo’s en farmaceutische cleanrooms.

Parkgebouw

Het parkgebouw in  campuszone moet een belangrijke rol spelen in de opbouw van de community op het bedrijventerrein. Het wordt een multifunctioneel gebouw (oppervlakte: circa 12.800 m²) dat een open dienstenaanbod (event- en vergaderfaciliteiten, restauratieruimte…) levert aan de bedrijven op de site en werkruimte biedt voor innoverende bedrijven en ondernemers. Om de community op het bedrijventerrein op te bouwen en te ondersteunen bevat het verschillende gemeenschappelijke ruimtes om de creatie en de werking van een ecosysteem mogelijk te maken: bedrijven, bezoekers en gebruikers zullen er elkaar kunnen ontmoeten en kunnen er samenwerken. Alvast de innovatie-accelerator van CESPE (Centre of Excellence in Sustainable Pharmaceutical Engineering & Manufacturing’) zal in het gebouw worden ondergebracht. Het wordt een flexibele onderzoeks- en innovatie­omgeving met onder andere chemische labo’s en farmaceutische cleanrooms. Het parkgebouw wordt gerealiseerd door een samenwerking tussen PMV, de POM Oost-Vlaanderen, UGent en Sogent. Voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud (DBM) van het parkgebouw werd het consortium ABM Cegelec – ITB met evr-architecten en VINCI Facilities geselecteerd. De vergunningsaanvraag werd ingediend.

Rol van PMV

De gebiedsontwikkeling Tech Lane Ghent is een toonbeeld van een publiek-private samenwerking met een grote diversiteit aan partners: de stad Gent, het stedelijk ontwikkelingsbedrijf SOGent, de provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij Oost-Vlaanderen, Alinso nv, de Vlaamse Waterweg nv en PMV. PMV fungeert in deze samenwerking als facilitator. Hiervoor neemt zij enerzijds een financiële rol op, met name door de inbreng van risicokapitaal en door het aanleveren van achtergestelde financiering om de noodzakelijke bankfinanciering gemakkelijker te kunnen verkrijgen. Anderzijds brengt PMV haar expertise aan via de inzet van haar medewerkers die gespecialiseerd zijn in de verschillende facetten van een gebiedsontwikkelingsproces.

Het project in cijfers

38 miljoen euro investeringen voor het bouwrijp maken van de terreinen (aangeboden op vastgoedmarkt)
Creatie van ca. 2.000 arbeidsplaatsen
220.000 m² te ontwikkelen oppervlakte

Andere partners

PMV zet haar schouders onder de gebiedsontwikkeling van Tech Lane Ghent samen met de stad Gent, het stedelijk ontwikkelingsbedrijf SoGent, de provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Waterweg nv en de private partner Alinso nv.

Steven Adons Principal Investment Manager steven.adons@pmv.eu