nl
Nieuwsbrief
Cases

Virovet

  • Start-ups & scale-ups
  • Life Sciences & Care
  • Portfolio Life Sciences & Care
  • Life sciences & care
Erwin Blomsma, CEO van Virovet

Minder infectueuze ziekten en het terugdringen van antibiotica in de veeteelt is goed voor zowel mens als dier. PMV stond met hun kapitaalinjectie mee aan de wieg van dit uitdagende verhaal.

Erwin Blomsma, CEO van Virovet

ViroVet is een pionier in de ontwikkeling van innovatieve vaccins en gebruikt hiervoor een uniek gepatenteerd technologieplatform ontwikkeld door het Rega Institute for Medical Research van de KU Leuven. Dit technologieplatform heeft het potentieel om vaccins sneller en kostefficiënter te produceren. Deze vaccins worden ontworpen om de effectiviteit te maximaliseren en de veiligheidsrisico’s te minimaliseren. Bovendien zijn ze thermostabiel, waardoor de gebruikelijke koude keten voor de distributie en bewaring niet langer nodig is. ViroVet zal deze technologie inzetten voor zowel endemische als epidemische virale veeziekten.

Het bedrijf ontwikkelt naast vaccins ook snelwerkende antivirale middelen die een essentiële rol kunnen spelen in de effectieve controle en behandeling van aandoeningen van de bovenste luchtwegen bij runderen en varkens. Hierdoor zullen de typische secundaire bacteriële infecties verminderen en dus ook het antibioticagebruik.

Dit is belangrijk omdat de groeiende wereldbevolking steeds meer behoefte heeft aan dierlijke eiwitten. De groei van de veehouderij, de intensivering van de handel en de klimaatverandering leiden immers tot een steeds groter risico op virale ziekten, die zich bovendien snel verspreiden over de hele wereld. Dergelijke aandoeningen hebben niet alleen een impact op het welzijn van dieren en op de economie, maar houden ook een risico in voor de voedselvoorziening en –veiligheid. Daarenboven zijn sommige van deze virale ziekten, zoals bijvoorbeeld de vogelgriep, overdraagbaar op de mens.

Partners in ambitie bij Virovet

In een serie A financieringsronde heeft haalde Virovet 5 miljoen euro op. De opgehaalde middelen werden gebruikt voor de ontwikkeling en lancering van de veterinaire portfolio.

De kapitaalronde werd geleid door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV (vanuit Biotech Fonds Vlaanderen) en het Agri Investment Fund, met participaties van het Gemma Frisius Fonds KU Leuven, Vives II en Aratana Therapeutics.

Investeringsteam Virovet

Kenneth Wils Hoofd Life Sciences & Care kenneth.wils@pmv.eu +32 (0)2 274 63 83
Filip Goossens Principal investeringsmanager filip.goossens@pmv.eu