nl
Nieuwsbrief
Cases

Vlaamse administratieve centra

  • Vastgoedprojecten
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Vastgoed
Vastgoed - Maatschappelijk vastgoed

In opdracht van de Vlaamse overheid stond PMV in voor het realiseren van Vlaamse Administratie Centra (VAC) in Brugge, Brussel, Gent en Leuven. Die VAC liggen op een strategisch herkenbare plaats, telkens bereikbaar vanuit een belangrijk treinstation en met een goede bereikbaarheid en identiteit.

Het VAC in Leuven werd opgeleverd in november 2010. PMV verwierf toen 100% van de aandelen van de projectvennootschap en werd op die manier eigenaar van het Dirk Boutsgebouw, genoemd naar de Vlaamse primitieve kunstschilder uit de vijftiende eeuw die lange tijd in Leuven woonde en werkte. Het gebouw ligt vlak naast het station en is een ontwerp van de architecten Jaspers, Eyers en Partners. De ontwikkelaars zijn Kairos en Eurostation. Het gebouw omvat 23.310 m2 bruto verhuurbare oppervlakte en bestaat uit een langgerekte sokkel met daarop een toren van zeventien verdiepingen aan de zijde van de Vuurkruisenlaan. Het vormt het orgelpunt van de herontwikkeling van de stationsbuurt. Maar liefst 25 overheidsdiensten, goed voor circa 800 ambtenaren, huizen er samen op één locatie. Het project behaalde ook de maximale duurzaamheidsscore van vier sterren gemeten volgens het Vlaamse handboek m.b.t. duurzame kantoorgebouwen. Met een E-peil van E49 was het kantoorgebouw bij de oplevering in 2010 een energetisch zeer vooruitstrevend kantoorgebouw.

Brugge

Het VAC in Brugge werd eind 2011 opgeleverd. NMBS Holding en Eurostation/Euro Immo Star traden samen op als bouwheer van dat zogenaamde “Kam-gebouw,” dat werd herdoopt tot Jacob van Maerlantgebouw, genoemd naar de dertiende-eeuwse schrijver uit het Brugse Vrije. Het ontwerp is gebaseerd op het masterplan van Neutelings-Riedijk Architecten en maakt deel uit van de ruimere gebiedsontwikkeling Brugge-Sint-Michiels. De volledige projectontwikkeling beslaat ongeveer 45.000 m2 kantooroppervlakte en is gelegen aan de achterkant van het station. In 2012 betrekken zo’n achthonderd ambtenaren uit 23 verschillende overheidsentiteiten de voorziene 23.500 m2 voor de Vlaamse administratie.

Gent

Op 8 december 2011 werd de eerste steen gelegd voor het VAC in Gent, ontworpen door de architecten Polo Architects en ontwikkeld door Kairos en Eurostation. Het gebouw kreeg de naam van de in 1923 overleden, vooruitstrevende Vlaamse schrijfster Virginie Loveling, een trendsetter van het literaire realisme. Het Lovelinggebouw verrees langsheen de Fabiolalaan, vlak naast het Sint Pietersstation. Er wordt een duurzame huisvesting geboden aan 1.500 ambtenaren uit 26 entiteiten van de Vlaamse Overheid, ondergebracht in circa 37.800 m2 bovengrondse oppervlakte. Het gebouw haalt een maximale duurzaamheidsscore van vier sterren, en een E-peil van E50. De ingebruikname vond plaats begin 2014.

Brussel

Ook in Brussel vond een centralisatie-oefening plaats en wordt een Vlaams Administratief Centrum gerealiseerd. Ook hier had PMV een trekkende rol. De overheidsopdracht werd geïnitieerd in maart 2013. Na drie intensieve offerterondes en onderhandelingen werd de opdracht in mei 2014 gegund aan Project T&T, de private ontwikkelaar van de Thurn & Taxis-site in Brussel. Dit is een 100 % dochter van Extensa Group nv (groep Ackermans & Van Haaren). Project T&T nv zal een nieuwbouwproject realiseren van circa 46.000 m² vloeroppervlakte, gelegen aan de ingang van de Thurn & Taxis-site. Het is een laagbouw met zes bouwlagen en met een beperkt torenaccent (zeven bijkomende bouwlagen), passend in de omgeving. Het ontwerp is van de hand van het Nederlandse architectenbureau Neutelings Riedijk Architecten, bijgestaan door Conix RDBM Architecten. Het gebouw zal voldoen aan de Brusselse passiefstandaarden en behaalt een niveau van vier sterren volgens het Vlaamse handboek. De bouwwerken zijn gestart in april 2015 en de oplevering vond plaats in de zomer van 2017.

Rol van PMV

Voor elk van de VAC’s bestond de overheidsopdracht uit het ontwerpen en bouwen van een kantoorgebouw op een door de contractant voorgestelde locatie, en het gebouw nadien te verhuren aan het Vlaams Gewest. Met uitzondering van het VAC Brugge had PMV telkens ook een investeringsrol. Het VAC Gent werd in 2014 overgedragen aan AG Real Estate. Het VAC Brussel werd door Baloise worden overgenomen.

Andere partners

Voor de realisatie van de VAC’s werkte PMV nauw samen met Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid. In eerste instantie had PMV een adviserende rol: het (samen) vastleggen van de uitgangspunten, behoeften en programma van eisen, het uitwerken van de opdracht, het schrijven van de gunningsdocumenten, het beoordelen van de offertes, het voeren van de onderhandelingen en het opstellen van de contracten. De aanpak van PMV is hierbij zeer pragmatisch en zij stuurde het project op dagelijkse basis.

Steven Adons Principal Investment Manager steven.adons@pmv.eu