nl
Nieuwsbrief
Cases

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen: toekomst voor de zorg

  • Middelgrote en grote ondernemingen
  • Vastgoed
zna-pmv

Door een samenwerkingsakkoord tussen het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (AVSB), het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) en PMV worden middelen van het AVSB beschikbaar gesteld voor de financiering van investeringen in de zorgsector. PMV werkte daarmee in 2020 een lening uit van 15 miljoen euro waarmee Ziekenhuisnetwerk Antwerpen gaat moderniseren.

De lening aan ZNA, de grootste gezondheidszorgorganisatie van ons land, is een belangrijke stap in haar strategisch zorgplan waarbij de activiteiten van het ziekenhuisnetwerk worden gemoderniseerd en geïntegreerd. ZNA vervangt twee oude ziekenhuizen door het Cadix-ziekenhuis (in aanbouw). In het grootste ziekenhuis van de groep (ZNA Middelheim) worden de afdelingen intensieve zorgen, nierdialyse en kinderpsychiatrie gerenoveerd. De nieuwbouw en renovatiewerken moeten het mogelijk maken voor artsen en verpleegkundigen om meer gepersonaliseerde zorg te verlenen in een betere werkomgeving en de bestaande zorg nog te verbeteren. De modernisering van de bestaande afdeling en de bouw van het nieuwe ziekenhuis vormen een onderdeel van het strategisch zorgplan van ZNA, dat de zorgactiviteiten wil moderniseren en integreren.

Flexibele terugbetaling

PMV heeft voor rekening van het AVSB een lening uitgewerkt van 15 miljoen euro op 30 jaar in een belangrijke financieringsronde waarin de Europese Investeringsbank (EIB) het voortouw nam. Ook twee banken besloten om samen een gelijkaardige inspanning te doen. PMV zorgde voor het sluitstuk van de financiering door een lening uit te werken die meer flexibiliteit biedt qua terugbetaling en looptijd dan de klassieke bancaire financiering. Filip Lacquet, groepsmanager Bedrijfsfinanciering bij PMV, legt uit: “Via het ASVB wil de Vlaamse overheid de gezondheidszorg van de toekomst mee financieren. Wij werkten daarvoor flexibele leningformules uit die zowel kunnen bestaan uit ‘senior loans’ op lange termijn, als uit achtergestelde leningen waarbij de ontlener achteraan in de rij staat wanneer de terugbetaling faalt. De flexibele formule kan worden gebruikt voor de financiering van investeringen in allerhande zorginstellingen (ziekenhuizen, seniorencentra, instellingen voor andersvaliden…) en verlicht de druk op de balans van die instellingen waardoor zij niet hoeven terug te deinzen om nieuwe projecten op te starten die noodzakelijk zijn voor de toekomst van onze zorg.”

Fier

Eerder ontving ZNA ook al een lening van de Europese Investeringsbank (EIB) ten belope van 200 miljoen euro. Zowel de Europese als de Vlaamse overheid maken zo van de financiering van de zorg een speerpunt in hun investeringsbeleid. PMV is alvast fier dat het haar expertise ter beschikking kan stellen voor investeringen in de gezondheidszorg van onze regio. “De financiële druk op zorginstellingen is enorm. Door die druk met onze financiering wat te verlichten, tonen we aan vierkant achter de gezondheidswerkers en hun instellingen te staan die zwaar op de proef worden gesteld door het coronavirus”, aldus algemeen manager Michel Casselman.