Blijf op de hoogte

Ook personen die volgens hun aanslagbiljet geen belastingen moeten betalen of terugbetalingen ontvangen, genieten van het belastingkrediet. Indien ze geen belastingaangifte meer krijgen, moeten ze opnieuw een belastingaangifte aanvragen of in hun elektronische aangifte de openstaande saldi per 1 januari en 31 december invullen.