Blijf op de hoogte

De contracterende partijen kunnen in onderling overleg beslissen. Belangrijk is dat het geld uiterlijk op de in de akte vermelde startdatum effectief op de bankrekening van de kredietnemer staat. Een storting vóór de vermelde startdatum (bv. wegens een investering of een voorschotfactuur) is toegelaten, een storting na de ingegeven startdatum van de Winwinlening kan niet. Op de datum waarop de Winwinlening wordt gesloten moet de kredietnemer de hoedanigheid van zelfstandige hebben en over een ondernemingsnummer (inschrijving in het KBO) beschikken, indien vereist door de wetgeving. Om te kunnen genieten van alle jaarlijkse belastingkredieten moet de begindatum van de Winwinlening in hetzelfde burgerlijke jaar vallen als de datum van de ondertekening van de Winwinleningovereenkomst