Blijf op de hoogte
  • Bijkomende flexibiliteit en optimalisatie van uw financiële structuur
  • Goedkoper en eenvoudiger dan kapitaalsinbreng
  • Geen inmenging in het (dagelijkse) bestuur van uw onderneming
  • Versterking van het eigen vermogen bij achtergestelde leningen, zonder verwatering in het aandeelhouderschap
  • Geen bedreiging voor de bestaande relatie met uw huisbank, die het aanspreekpunt blijft voor andere financiële diensten, zoals cash management, verzekeringen, vastgoedbeheer, factoring, leasing, …
  • Opvang van tijdelijk verhoogde financieringsbehoeftes die niet door de bank kunnen ingevuld worden
  • Een hefboom voor bank- en andere financieringsvormen
  • De vervaldag en de kostprijs van de lening zijn vanaf dag één gekend
  • Overzichtelijk en efficiënt beslissingsproces
  • PMV als klankbord voor de ondernemer, met financiële en operationele ervaring