Blijf op de hoogte

Zijn de akte en de aflossingstabel ondertekend? Heb je ons de juiste documenten gestuurd (akte en aflossingstabel), en geen simulaties? Is de kredietnemer al ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen of bij een sociale kas? Werden de maxima van de openstaande bedragen aan de kant van de kredietnemer (300.000 euro) of de kredietgever (75.000 euro) niet overschreden? Zijn er Vriendenaandelen waardoor de maxima overschreden zijn? Voldoen de partijen aan alle wettelijke voorwaarden? Indien nodig brengen we je op de hoogte van de reden van niet-registratie en verzoeken we je de nodige aanpassingen te maken.