Blijf op de hoogte

Je kan de Startlening niet gebruiken voor de financiering van investeringen in het kader van onderzoek en ontwikkeling (R&D) voor ondernemingen in ontwikkelingsfase. Aanpassingen aan producten of diensten in functie van concrete behoeften van een klant worden niet beschouwd als R&D. Voor bestaande ondernemingen met een bewezen trackrecord van gunstige resultaten, kan wel financiering van bedrijfskapitaal voor R&D-doeleinden overwogen worden, in het kader van de uitbreiding van hun activiteiten.

De Startlening wordt niet toegekend voor de financiering van producten en/of diensten die nog niet commercialiseerbaar zijn. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog geen technische testen van het prototype met succes zijn afgerond en dat er nog geen interesse in de markt kan worden aangetoond.

Vanwege de Europese de-minimisregel kan PMV geen leningaanvragen aanvaarden voor de volgende doeleinden:

  • De transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden. De financiering van een autobus, ambulance of┬átaxi is wel toegelaten.
  • Landbouwactiviteiten
  • Financieringsaanvragen voor activiteiten gericht op export, bijvoorbeeld een verkoopkantoor in het buitenland.
  • Tradingactiviteiten