Blijf op de hoogte

Onze financieringsoplossingen onderscheiden zich van traditionele (bank)financiering door:

 • een langere looptijd. De leningen hebben een gemiddelde looptijd van 7 jaar en een maximale looptijd van 10 jaar
 • een hoge graad van flexibiliteit, wat onder meer tot uiting komt in:
  • de mogelijkheid om de lening in één of meerdere schijven op te nemen
  • het uitstel van aflossingen van kapitaal gedurende minimum de eerste twee jaar van de lening, met zelfs de mogelijkheid tot integrale terugbetaling van de hoofdsom op de eindvervaldag van de lening
  • een aangepaste vergoeding in functie van het risicoprofiel van de lening, wat bepaald wordt door de terugbetalingscapaciteit en de mogelijkheid tot het al dan niet vestigen van zekerheden
  • de mogelijkheid om de lening vervroegd terug te betalen

Andere voorwaarden zijn:

 • Minimumbedrag van 700.000 euro
 • Marktconforme vergoeding met 3 mogelijke componenten:
  • (een deel) cash interest
  • (een deel) uitgestelde interest, te betalen op de eindvervaldag van de lening
  • een deel variabele vergoeding, in functie van de prestaties van het bedrijf
 • De globale financieringsbehoefte van de onderneming blijft steeds voor minimaal 50% ingevuld door banken, aandeelhouders, managers, financiële investeerders, …
 • Weinig of geen zekerheden
 • Convenanten: bepalingen waaraan de kredietnemer moet voldoen, zoals het verstrekken van financiële informatie of het voldoen aan financiële ratio’s.