nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Achtergestelde lening opgetrokken tot 2 miljoen euro

12 mei 2020
engineering-pmv

Na onderhandelingen tussen PMV en de Europese commissie over het optrekken van de maximumgrens van de achtergestelde lening op 3 jaar, staat het licht op groen om voor de achtergestelde lening te gaan tot 2 miljoen euro indien PMV alleen de lening verstrekt. Als er naast PMV nog een financier/investeerder optreedt, dan is een bedrag tot 3,5 miljoen euro mogelijk.

Vanaf 5 mei konden de twee doelgroepen van de achtergestelde lening – start-ups en scale-ups enerzijds, en kmo’s en zelfstandigen anderzijds – hun aanvraag indienen voor een lening tot 800.000 euro. Vanuit de overtuiging dat met die maximumgrens sommige bedrijven uit de boot gingen vallen, zette PMV in tussentijd de onderhandeling voort om het leningbedrag op te trekken.

“In crisissituaties is het niet enkel zaak om snel te handelen, maar vooral ook om te zorgen dat alle segmenten van onze bedrijven worden bediend. Daarom zijn we bijzonder verheugd dat bijvoorbeeld ook scale-ups en meer mature kmo’s grotere bedragen zullen kunnen lenen. Het is net die groep bedrijven die veel mensen te werkt stelt en zal zorgen voor de innovatieve versnelling die op lange termijn nodig zal zijn om Vlaanderen internationaal op de kaart te houden”, aldus Michel Casselman, algemeen manager van PMV.

VOORWAARDEN

RENTEVOET:

Start-ups en scale-ups: gecombineerde rentevoet

Voor de leningen boven de 800.000 euro wordt een gecombineerde rentevoet gehanteerd. Het optrekken van het leningbedrag gaat gepaard met een opsplitsing in schijven, met elk een aparte rentevoet:

  • Tot 800.000 euro: bulletlening op 3 jaar aan 5%
  • Boven 800.000 euro: bulletlening op 3 jaar met een minimumrente van 6%

Het conversierecht slaat enkel op de lening tot 800.000 euro.

 

Kmo’s en zelfstandigen: vaste rentevoet

4,5% voor het volledige bedrag tot 2 miljoen euro

 

MAXIMUMBEDRAG

Tot 2 miljoen euro, maar maximaal het grootste van de volgende bedragen:

  • 100% van de loonkost
  • 12,5% van de omzet

Het bedrag kan nog worden opgetrokken tot 3,5 miljoen euro als er een bijkomende investeerder of financier optreedt.

Voor het overige blijven de modaliteiten van de lening tot 800.000 euro van kracht.

Bedrijven die al een lening van 800.000 euro aangevraagd hebben, kunnen het bedrag van de aanvraag verhogen.

 

De achtergestelde lening op 3 jaar kan hier aangevraagd worden.

 

Meer info: Frank Kindt, communicatiemanager PMV, frank.kindt@pmv.eu, 0472/420790