nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

BlueChem Building nv opgericht. PMV participeert voor 24,5%.

23 jan 2017
bluechem-pmv

Op 19 januari 2017 werd de nv BlueChem Building bij de notaris boven de doopvont gehouden. PMV particpeert voor 24,5 % in deze vennootschap en zal samen met AG Vespa en de private partners Bopro en DEME instaan voor de realisatie van deze incubator voor duurzame chemie op de terreinen van Blue Gate Antwerp.

Op 19 januari 2017 werd de nv BlueChem Building bij de notaris boven de doopvont gehouden. PMV participeert voor 24,5 % in deze vennootschap en zal samen met AG Vespa en de private partners Bopro en DEME instaan voor de realisatie van het gebouw voor BlueChem, een incubator voor duurzame chemie op de terreinen van Blue Gate Antwerp. BlueChem wil de chemische sector vernieuwen door starters en projecten in duurzame chemie de grootst mogelijke kans op slagen te geven met infrastructuur en een dienstverlening op maat.

De overheidsopdracht voor de realisatie van het gebouw zal op korte termijn worden gepubliceerd. Na de oplevering zal het vruchtgebruik van BlueChem Building voor dertig jaar ter beschikking worden gesteld aan een exploitatieconsortium dat wordt aangevoerd door Essenscia. Voor PMV is dit de eerste participatie in een vastgoedontwikkeling op een van haar eigen gebiedsontwikkelingen.

VOORTRAJECT

De afgelopen jaren werden al een aantal belangrijke stappen gezet met het oog op de realisatie van BlueChem. In september 2012 initieerde Essenscia Vlaanderen, de stad Antwerpen, Blue Gate Antwerp en FISCH een onderzoek naar de haalbaarheid van een incubator voor duurzame chemie. Dit onderzoek werd positief onthaald door de chemische sector en leverde in het voorjaar van 2014 een business- en realisatieplan op.

In september 2014 startten de stad Antwerpen, VITO, PMV, POM Antwerpen, Deloitte, Universiteit Antwerpen en FISCH een vervolgonderzoek dat de focus legde op de concrete realisatie van BlueChem. Ook dit onderzoek bleek succesvol en leverde in het voorjaar van 2016 een sterke business case op.

Op basis van beide onderzoeken werd vervolgens op 31 mei 2016 een subsidiedossier ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Half november kwam de goedkeuring van het dossier.

WIE?

Het project wordt gedragen door acht partners die in het kapitaal delen van twee vennootschappen (een voor het gebouw, een voor de exploitatie). Drie privé-partners nemen hierbij een meerderheidsaandeel: essenscia (de federatie van de chemie en life sciences) in de exploitatie en Bopro (BSI) en DEC (DEME Environmental Contractors) in het gebouw. Die twee laatste zijn ook de privé-partners in het project Blue Gate Antwerp. De overheidspartners zijn Stad Antwerpen, AG VESPA, PMV, VITO en POM Antwerpen.

De nieuwe speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen (het huidige FISCH) zal zich vestigen in BlueChem en meewerken aan de business development. Een belangrijke synergie zal gelegd worden met de Universiteit Antwerpen, die een vestiging op Blue Gate Antwerp onderzoekt voor haar chemisch contractonderzoek voor bedrijven.

REALISATIE

BlueChem zal zich vestigen op Blue Gate Antwerp. De opening is voorzien voor begin 2020.

De incubator wordt 3.375 m² groot en zal een mix bieden van flexplekken voor starters, en individuele kantoren en labo’s voor KMO’s, grote ondernemingen en kennisinstellingen. De incubator zal alle aansluitingen bevatten om labo’s in te richten, het zogenaamde ‘plug-and-play’-model.

Het totale BlueChem project is goed voor bijna 13 miljoen euro. Daarvoor werd een subsidie van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) van ruim 3,4 miljoen euro verkregen. De Vlaamse regering voorziet een cofinanciering van circa 868.000 euro. Stad Antwerpen draagt 4 miljoen euro bij.

De realisatie van het gebouw via de SPV nv BlueChem Building zal 8,68 miljoen euro kosten.