nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Cofinanciering versterkt spin-off UGent in zoektocht naar kapitaal

29 aug 2023

De Gentse onderneming Clouds of Care helpt artsen hersenactiviteiten van patiënten sneller en objectiever te analyseren. Dat resulteert in een nauwkeurigere diagnose en een efficiëntere behandeling van hersenaandoeningen zoals epilepsie, slaapproblemen en cognitieve aandoeningen, waaronder de ziekte van Alzheimer. Bovendien draagt de technologie van de internationaal actieve Gentse start-up bij aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Voor haar verdere groei maakte de onderneming o.a. gebruik van een Cofinanciering bij PMV – op basis van de PMV’s analyse bereidt ze een nieuwe kapitaalronde voor.

Bij neurologische aandoeningen zoals epilepsie, slaapstoornissen, dementia of hersentumoren wordt gekeken in hoeverre de hersenactiviteit aangetast is. Een EEG (elektro-encefalogram) meet dan de elektrische hersenactiviteiten via elektroden op het hoofd van de patiënt. Clouds of Care analyseert de enorme hoeveelheid data uit dergelijke hersenopnames en vertaalt die in gestandaardiseerde, nauwkeurige rapporten waarmee artsen doelmatiger kunnen werken en betere diagnoses kunnen stellen. Die evolutie is cruciaal: men voorspelt een verdubbeling van het aantal mensen boven de 60 jaar tegen 2050, wat zal leiden tot een sterke stijging in het aantal aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. Hoewel Clouds of Care zich vandaag focust op epilepsie, slaapstoornissen en de ziekte van Alzheimer, wil het in de toekomst analyses toepassen op een breder spectrum van neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, autisme, ADHD, depressie en meer.

Spin-off

De technologie van Clouds of care is het resultaat van doctoraatsstudies die zich op het snijvlak bevinden van de toegepaste natuurkunde en de biomedische technologie. Dat leidde in 2016 tot een spin-off van de Gentse universiteit, Imec, en de Universiteit Antwerpen: Epilog, opgericht door Gregor Strobbe, Pieter van Mierlo, en Vincent Keereman. Met de vergaarde expertise uit het onderzoek en zelfontwikkelde technieken voor artificiële intelligentie kon de stap gezet worden van de academische wereld naar de patiënt met een unieke oplossing voor ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven en universitaire centra. Na zes jaar is er een solide reputatie opgebouwd via conferenties, roadtrips, en proefprojecten. Een belangrijke stap was de integratie met de Persyst-software, die wijdverspreid wordt gebruikt in Amerikaanse ziekenhuizen: een succesvol partnership.

Algoritmes

Dankzij de opbrengsten en een kapitaalinjectie in 2021 — de start-up maakte later ook gebruik van een Cofinanciering bij PMV — besloot Epilog haar technologie uit te breiden naar slaapstoornissen. Dat vereiste enig onderzoek en een aanpassing van de software-infrastructuur: voor de analyse van slaapproblemen zijn niet alleen EEG-data vereist maar ook andere gegevens zoals respiratoire informatie. Na anderhalf jaar ontwikkeling stonden de algoritmes op punt, hoewel ze klinisch nog niet beschikbaar zijn. De lancering van de slaaptoepassing wordt voorbereid: er loopt een bruikbaarheidsstudie in Franse slaapcentra, hopelijk gevolgd door een positieve goedkeuringsprocedure en een opschaling. De bijkomende focus gaf aanleiding tot de naamsverandering naar Clouds of Care, met zowel Epilog (toepassing voor epilepsie en hersenaandoeningen) als Somnilog (toepassing voor slaapproblemen).

Verdere groei

De analyses van Clouds of Care vervangen het werk van de artsen niet, maar zorgen ervoor dat zij hun werk sneller kunnen uitvoeren: wat voorheen per patiënt een dag werk kostte, duurt nu dankzij de nieuwe technologie slechts enkele minuten. Hoewel er aanvankelijk zorgen waren dat de technologie de artsen zou vervangen, wordt die nu omarmd. Ook het feit dat de analyse in de cloud gebeurt, leidde aanvankelijk tot vragen. Toch is juist de mogelijkheid om in de cloud berekeningen uit te voeren, hét onderscheidende kenmerk van Clouds of Care en de basis voor verdere groei. Waarom zou men, bijvoorbeeld, geen rekening houden met EEG-data bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen? Clouds of Care levert reeds data-gebaseerde inzichten aan farmaceutische en biotechnologische bedrijven in 20 klinische studies. “Biomarkers zijn meetbare indicatoren die inzichten kunnen geven in de toestand van patiënten of de werking van geneesmiddelen en zijn daarom relevant in elk ziektebeeld. Onze oplossing kan relatief eenvoudig worden aangepast aan verschillende biomarkers, waardoor onze technologie heel veel toepassingen mogelijk maakt”, aldus mede-oprichter Gregor Strobbe.

Europese regelgeving

Als de ontwikkeling van de technologie al uitdagend was, dan was het proces om het ontwikkelde product te laten voldoen aan de Europese regelgeving dat evenzeer. Deze ervaring heeft het bedrijf een expertise opgeleverd die ze ten dienste stelt van andere ondernemers. Het typeert de commerciële aanpak die heeft bijgedragen aan de sterke groeicurve van Clouds of Care dat momenteel 26 werknemers in dienst heeft. Klanten van het bedrijf zijn Europese en Amerikaanse topziekenhuizen, alsook biotechnologische en farmaceutische bedrijven. Dankzij de financiering van de voorbije jaren kon de start-up verder groeien, haar software en infrastructuur optimaliseren, en haar toepassingen uitbreiden binnen het spectrum van neurologische aandoeningen. Maar de ambitie reikt verder. “We staan nog maar aan het begin van het gebruik van data voor neurologische aandoeningen”, weet Strobbe, die een nieuwe kapitaalronde voorbereidt. “De feedback van PMV op ons verzoek naar een Cofinanciering ligt aan de basis van die nieuwe ronde: de analyse van PMV wees uit dat meer kapitaal vereist is voor onze ambitieuze groeiplannen”, besluit Strobbe.