nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Lancering aanbesteding BlueChem, incubator voor duurzame chemie

1 feb 2017
bluechem-pmv

PMV vestigt graag uw aandacht op de lancering van een aanbesteding voor een Ontwerp & Bouwopdracht. Het gaat om BlueChem, een incubator voor duurzame chemie in Antwerpen. De aanbesteding gebeurt volgens een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, conform de wetgeving Overheidsopdrachten. In een eerste fase worden kandidaten geselecteerd, bestaande uit een aannemer, ontwerper, ingenieur en projectcoördinator.

BlueChem is een publiek-privaat samenwerkingsproject, met als privépartners Essenscia, Bopro) en DEME. De overheidspartners zijn PMV, Stad Antwerpen, VITO, POM Antwerpen en AG VESPA. PMV zal investeren met risicokapitaal en een achtergestelde lening in de speciale projectvennootschap die het gebouw zal ontwikkelen en die aan de exploitant een vruchtgebruik zal verlenen voor dertig jaar.

BlueChem wordt een incubator voor duurzame chemie en ontwikkelt hiervoor vastgoed op de terreinen van Blue Gate Antwerp. Het gebouw wordt 3.375 m² groot en zal een mix bieden van flexplekken voor starters, individuele kantoren en labo’s voor kmo’s, en deelprojecten van grote ondernemingen en kennisinstellingen. Ook de nieuwe speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen (het huidige FISCH) zal er onderdak vinden om kansrijke innovatieprojecten te detecteren en te begeleiden. De opening is voorzien voor begin 2020.

De procedure voor deze overheidsopdracht wordt gevoerd door AG Vespa.

Via deze link krijgt u toegang tot de nodige opdrachtdocumenten.

De kandidaturen wordt verwacht ten laatste op vrijdag 10 maart om 11u bij AG Vespa in Antwerpen.

Lees hier ook het persbericht over de oprichting van BlueChem Building nv.

Er is ook een case study beschikbaar over Blue Gate Antwerp. Die vindt u hier.