nl
Nieuwsbrief

PMV Fund management

Als zelfstandige fondsmanager slaagt PMV Fund Management erin met diverse fondsen een positieve impact te leveren aan de maatschappij en haar mede-investeerders een positieve return te bezorgen.

Fund management

Al sinds 2007 is PMV Fund Management via diverse fondsen actief betrokken bij het beheer van verschillende investeringen, alleen of in samenwerking met andere partners.

PMV Fund Management kan daarbij bouwen op een uitgebreid netwerk aan investeerders en financieringspartners, dat vertrouwen stelt in de expertise van het team, of het nu gaat om fondsen bestemd voor infrastructuurprojecten of fondsen voor de financiering van ondernemingen in verschillende levensfases en sectoren.

Infrastructuur

PMV Fund Management is uitgegroeid tot een ervaren en gereputeerde investeerder in infrastructuurprojecten in Europa. In zowat alle projecten werkt PMV Fund Management samen met lokale partners met wie het een langetermijnrelatie opbouwde. PMV Fund Management is hoofdzakelijk actief in de Benelux en een aantal andere landen zoals Ierland, Duitsland en Frankrijk. De aanpak van de fondsmanager is daarbij zeer hands on. Vroeg in de ontwikkelingsfase werken we samen met partners om van opportuniteiten in het domein van infrastructuur ook succesvolle investeringprojecten te maken. We zijn overtuigd dat we met deze proactieve aanpak vroeg in het ontwikkelingstraject actief kunnen bijdragen aan het beperken van de risico’s en zo waarde kunnen creëren voor alle projectpartners en tegelijk tot een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel kunnen komen voor de partners in onze fondsen. Dankzij deze actieve betrokkenheid hebben we ook meer impact op het behalen van de ESG-doelstellingen van onze fondsen.

Kapitaal en financiering voor bedrijven

Niet alleen bij projecten zorgt de knowhow en aanpak van PMV Fund Management voor de creatie van waarde. Door een gericht investerings- en exitbeleid in bedrijven, altijd vanuit een langetermijnperspectief en met oog voor maatschappelijke meerwaarde, bewees het team al diverse keren dat het een winstgevend track record kan afleveren. Met de oprichting van het Welvaartsfonds wil het die expertise inzetten om de omslag te maken naar een duurzame economie.

ESG

ESG-criteria en -doelstellingen zijn geïntegreerd in alle fasen van het investeringsproces. We analyseren elke potentiële investering in het licht van de ESG-criteria en doelstellingen van onze fondsen. Ook na onze investering blijven we actief betrokken om samen met management en/of stakeholders van onze participaties plannen te realiseren die in lijn liggen met de lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen.

Team

PMV Fund Management beschikt over substantiële teams met expertise en ervaring in elk van de sectoren en domeinen waarin het actief is. We zijn overtuigd dat dit de beste manier is om voldoende diversificatie én diepgaande expertise in elke van de domeinen waarin we actief zijn te combineren. Dankzij die ervaren teams beschikken we over een uitgebreid netwerk voor het genereren van dealflow, hebben we impact bij het tot stand komen van transacties en blijven we actief betrokken bij onze participaties tot op het moment van de exit. De teams bestaan uit experten met verschillende achtergronden die dikwijls ervaring combineren in zowel private als publieke sectoren, of hebben gewerkt op het kruispunt van deze sectoren. Deze ‘cross-silo’-ervaring stelt hen in staat om effectief te communiceren met diverse groepen stakeholders

Board

De board van PMV Fund Management bestaat uit Marc Vermeiren (voorzitter), Michel Casselman, Tine Vandenbussche en Geert Diericx.

Governance

PMV Fund Management heeft een uitgebreid systeem van corporate governance. Investeringsbeslissingen worden genomen volgens duidelijke processen om de transparantie van de besluitvorming te waarborgen. Die processen garanderen bovendien de goede werking van de fondsbeheerder op diverse vlakken: aandeelhoudersrechten, onafhankelijkheid van bestuurders, bedrijfsethiek, risicobeheersing…

Fondsen

Via diverse fondsen is PMV Fund Management als partner of initiatiefnemer al meer dan 10 jaar succesvol actief.

PMF Infrastructure Fund (uitgeïnvesteerd) is een langlopend infrastructuur fonds dat institutionele investeerders toegang geeft tot een gediversifieerde portefeuille van publiek private samenwerkingen en hernieuware energie-assets met een stabiel rendement.

PMF Infrastructure Fund

Het Welvaartsfonds is een gezamenlijk project van PMV Fund Management, institutionele investeerders, bankpartners, fondsmanagers en particulieren om bedrijven door de coronacrisis te loodsen en de omslag te helpen maken naar een duurzame economie.

Welvaartsfonds

EPICo I is een langlopend infrastructuur fonds dat institutionele investeerders toegang geeft tot een gediversifieerde portefeuille van Europese infrastructuur-assets met een stabiel rendement.

Epico

EPICo II is een fonds met een looptijd van 12 jaar dat investeert in een gediversifieerde portefeuille van Europese infrastructuur-assets die passen binnen de Europese ambities op vlak van energietransitie, digitale transitie en duurzame mobiliteit.

Neem contact op met het team

Tom Mortier PMV Fund Management Tom.Mortier@pmvfundmanagement.eu
Werner Decrem PMV Fund Management Werner.Decrem@pmvfundmanagement.eu
Luc Van Rooijen PMV Fund Management - Fondsmanager luc.vanrooijen@pmvfundmanagement.eu
Geert Jacobs PMV Fund Management geert.jacobs@pmvfundmanagement.eu
Eric Van Cauwenbergh PMV Fund Management Eric.vancauwenbergh@pmvfundmanagement.eu