nl
Nieuwsbrief
Cases

Geduldige financier voor Sint-Paulusklooster

  • Vastgoedprojecten
  • Erfgoed
  • Vastgoed
Erfgoed - Sint-Paulusklooster

In april 1968 ontstond er in de keuken van het Antwerpse Sint-Paulusklooster een brand die driekwart van het kloosterpand veranderde in een ruïne. Pas na dertig jaar van verdere aftakeling werd gestart met de wederopbouw. Groep L maakte met behulp van PMV een masterplan voor een rendabele herbestemming.

Het Sint-Paulusklooster is gelegen in het centrum van Antwerpen tussen de Nosestraat, Sint-Paulusplaats en Sint-Paulusstraat op de as Grote Markt – Eilandje, op 100 meter van de Schelde. Samen met de naastgelegen Sint-Pauluskerk vormt het klooster één van de belangrijkste monumenten van Antwerpen. Zowel het dominicanenklooster als de kerk zijn beschermd als monument, sinds 1939. De 16de eeuwse kerk is grotendeels gebouwd in laatgotische stijl – ze verving vanaf 1517 een gebouw dat in 1276 was ingewijd. Het was een intellectueel centrum van aanzienlijk belang en de plaats vanwaar de predikheren werden uitgezonden naar het voornamelijk protestantse Noord-Europa.

Ruïne

In april 1968 ontstond er in de keuken van het klooster een brand die het hele dak van de kerk verwoestte. De gewelven en het interieur werden beschadigd, de barokke torenbekroning brandde geheel uit en driekwart van het kloosterpand veranderde in een ruïne. De kerk kreeg pas 20 jaar na de brand een nieuw dak en onderging een grondige restauratie die meer dan 30 jaar zou duren. De kerk is nu één van de grootste bezienswaardigheden van de stad. Het klooster bleef er gedurende 30 jaar zwaargehavend en verlaten bijliggen waardoor weer en wind vrij spel kregen en de verdere aftakeling van dit monument een triest feit werd.

Gecoördineerde aanpak

Groep L, een Antwerpse familiale vastgoedinvesteerder, kocht het pand. Begin 2000 startte het bedrijf met de wederopbouw van het klooster. Er werden grote werkzaamheden uitgevoerd die gepaard gingen met bestemmingswijzigingen en regularisaties. Er werd een masterplan opgemaakt o.l.v. PMV voor het ganse projectgebied, en dit in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed en de betrokken eigenaars, teneinde het project optimaal te laten functioneren in samenhang met de omliggende monumenten na de beoogde restauratie. Voor de invulling werd uiteindelijk geopteerd om het klooster om te vormen tot een plek voor zowel werken als wonen. De uitvoering gebeurt met respect voor het architecturale verleden maar met integratie van hedendaagse elementen waardoor het pand een uniek karakter krijgt. De ondernemer gaat hierbij rigoureus tewerk zodat ook de economische rendabiliteit wordt bewaakt.

Vleugels

Het project is omvangrijk en kent verschillende onderdelen. Het voormalige klooster omvat vier vleugels die gebouwd zijn omheen een bijna vierkante binnenplaats en dateren van de 17de eeuw – de zuidvleugel is tegen de noordelijke zijbeuk van de kerk aangebouwd. Verder omvat het klooster nog twee oudere, circa 1500 gebouwde vleugels. De kloostercarré is ondertussen in grote mate gerenoveerd en verhuurd aan verschillende KMO-bedrijven in de creatieve sector. De opbouw en afwerking van enkele residentiële units is nog lopende. De tuinvleugel wordt eveneens aangepakt.

Financiering door PMV

PMV ondersteunt de ondernemer met een hypothecaire lening. Ze heeft ook 1 bestuurder benoemd in de projectvennootschap zodat ze op een actieve manier de wederopbouw en herbestemming van het klooster kan opvolgen en aansturen. Naast de rol van financier heeft PMV ook een adviserende en bemiddelende rol. De betrokkenheid en expertise van PMV was essentieel in het faciliteren van oplossingen voor historische knelpunten. Zo kon de nodige voortgang worden gerealiseerd bij de herontwikkeling. Ook in het vervolgtraject zal PMV een dergelijke rol vervullen.

Het project in cijfers

  • Investeringen in de uitvoering van het project van ca. 9.500.000 euro.
  • Verhuurbare oppervlakte van 4.500 m² na realisatie waarvan bijna 50% reeds is verhuurd.

Partner

Groep L. bv is een familiebedrijf met meer dan 70 jaar ondernemerservaring in de inkoop, renovatie, herbestemming en verkoop van vastgoed in Antwerpen. De Groep heeft zich stilaan in het hogere segment gepositioneerd. De aanpak van Groep L wordt gekenmerkt door respect voor het oorspronkelijke pand (historische achtergrond, materialen, structuur, uitzicht…) en door een moderne visie op de integratie van oude en nieuwe inzichten en technieken.

Erwin Vrijens Hoofd Vastgoed Erwin.Vrijens@pmv.eu +32 (0)2 274 64 55