nl
Nieuwsbrief
Cases

Herbestemming van Fort 4

  • Vastgoedprojecten
  • Erfgoed
  • Vastgoed

Fort 4 maakt deel uit van 19de-eeuwse fortengordel rond Antwerpen en is een tot de verbeelding sprekende locatie. Het stervormige domein van ongeveer 25 hectare bestaat uit een omwaterd verdedigingsbolwerk, waarvan de militaire constructies en gebouwen nagenoeg integraal bewaard zijn gebleven. In samenwerking met de stad Mortsel en de vzw Kempens Landschap werd de vennootschap FORT 4 opgericht. PMV werkt het kader uit voor de financiering en financiert ook zelf.

Erfgoed - Fort IV

De historische delen van het fort werden beschermd als monument in 1984. Twaalf jaar later werd het complex door het Belgisch Leger verlaten. De stad Mortsel verwierf daarop het domein dat vandaag vooral wordt gebruikt als park en natuurdomein. De verschillende onderdelen van het fort moeten nu gefaseerd hersteld worden. Om dat mogelijk te maken, werd een meerjarenfinanciering toegekend vanuit de Vlaamse overheid. De stad Mortsel ging enkele jaren geleden op zoek naar partners om de complexe restauratie en herbestemming van FORT 4 te kunnen waarmaken. Kempens Landschap en de PMV namen de uitdaging aan. Na een voorbereiding van enkele jaren en een haalbaarheidsstudie werd de vennootschap FORT 4 opgericht door de drie partners om alles in goede banen te leiden.

Herontwikkeling erfgoed

Fort  4 zal instaan voor de herontwikkeling van het fort. Met dat totaalproject zullen niet enkel een aantal belangrijke gebouwen gerenoveerd en herbestemd worden, maar zal het fort ook opgewaardeerd worden als landschappelijk element en als sociaal-culturele trekpleister. FORT 4 heeft een openbaar karakter, dat ook bij de herbestemming van een aantal gebouwen en mogelijke nieuwe activiteiten gevrijwaard blijft. De invulling zal gebeuren met respect voor het militair erfgoed, de natuur van het fort en de landschappelijke eenheid. Bovendien vormt een gezond financieel plan de basis voor de herbestemming, zodat het complex naast een rijk verleden ook een nieuwe en duurzame toekomst kan krijgen. Overigens zal het renovatietraject nog verschillende jaren in beslag nemen.

Het erfgoedproject in cijfers

  • De netto verhuurbare oppervlakte bedraagt ongeveer 13.000 m²
  • Totale investering: 23 miljoen euro (na aftrek subsidies: 17,5 miljoen euro)
  • Fase 1 (dakdichting reduit) in uitvoering

PMV financiert

De opwaardering en herbestemming van het omwaterd verdedigingsbolwerk, beschermd als monument, overstijgt de mogelijkheden van de stad Mortsel. Dankzij de geschikte structurering en de financiering van PMV via de nieuwe vennootschap, lukt dat wél. PMV investeert voor lange termijn in de vennootschap FORT 4, waardoor het makkelijker moet worden om een leefbare en rendabele invulling te vinden voor het complex waarin ruim 18.000 m² (bruto vloeroppervlakte) dient geëxploiteerd te worden. Met de restauratie en herwaarding krijgt het fort een eigentijdse, economisch leefbare invulling die een nieuwe dynamiek brengt in de regio.

Partners

Het project is een samenwerking met enerzijds de stad Mortsel, als eigenaar van het fort, en anderzijds de vzw Kempens Landschap, die optreedt als proces- en projectmanager voor de realisatie van het project en de opwaardering van het landschap.

Een kapitaalparticipatie van PMV: ook voor uw project?

Ontdek hoe een kapitaalparticipatie van PMV misschien de oplossing kan zijn voor de financiering van uw erfgoedproject: vraag de presentatie aan.

Ik wil een presentatie over kapitaalparticipaties van PMV
Chiela Moens Investeringsmanager chiela.moens@pmv.eu