nl
Nieuwsbrief
Cases

Nieuwe rol voor de Sint-Annakerk

  • Vastgoedprojecten
  • Erfgoed
  • Vastgoed
Erfgoed - Sint-Annakerk

PMV coördineerde en voerde in opdracht van de stad Gent het herontwikkelingsproces voor de monumentale Sint-Annakerk. Via een marktbevragingsprocedure zal samenwerkingsverband Markthal instaan voor een respectvolle herbestemming.

De Sint-Annakerk in Gent werd in 1851 ontworpen door Lodewijk Roelandt en werd in vereenvoudigde vorm uitgevoerd door Jacques Van Hoecke. De bouw begon in 1853 en op 12 juni 1866 werd de onvoltooide Sint-Annakerk plechtig ingewijd door de bisschop van Gent, Hendrik-Frans Bracq. Het is het belangrijkste gebouw in Gent in Rundbogenstijl, een eclectische stijl met romaanse, Byzantijnse en gotische elementen. Zowel het interieur als de omgeving van de kerk werden in 1980 beschermd als monument. Toen de kerk sporadisch nog werd gebruikt voor erediensten en concerten, begon de stad, eigenaar van het gebouw, na te denken over een andere bestemming. Volgens het gewestplan ligt het gebouw in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Een deel van de buitenruimte is parkzone. Om een zinvolle economische herbestemming voor de kerk te vinden, werd in samenwerking met PMV (de Vlaamse Erfgoedkluis) een marktprocedure opgestart om de resterende restauratie- en renovatiekosten op te vangen, en ook de verdere exploitatie van de kerk te verzekeren. Naast een respectvolle herbestemming van het bestaande gebouw (omwille van degrote erfgoedkundige waarde) was er ruimte voor de realisatie van kleinschalige nieuwbouw, in samenhang met het bestaande gebouw en de tuinomgeving.

Samenwerkingsovereenkomst

PMV en de stad Gent sloten een samenwerkingsovereenkomst af voor de herontwikkeling van de kerk. Er volgde een investeringsmemorandum met een voorstel tot erfpacht- en verkoopovereenkomst. PMV ontwierp eveneens een richtlijnnota voor de herbestemming in samenspraak met de betrokken overheden. Op 16 april 2018 werd de marktbevraging gelanceerd. Er werden 5 biedingsvoorstellen met visienota, schetsontwerp en financieel voorstel ingediend. Na een grondige beoordeling vond de jurering plaats op 26 oktober 2018. Het college besliste op 6 december 2018 om het consortium Markthal aan te duiden als voorkeursbieder. Markthal is het samenwerkingsverband tussen Delimmo, de vastgoedgenootschap van Delhaize De Leeuw, One Plus Projects, Rik De Vooght Architecten en Architectenbureau Bureau Bressers.

Nieuw stadsproject

Het nieuwe stadsproject krijgt een veelzijdige invulling: in het kerkgebouw komt een buurtwinkel, restaurant en wijnbar. Het voorstel vertrekt vanuit het behoud van de monumentaliteit en de ruimtelijkheid van de kerk. Ernaast komen 2 kleinschalige nieuwbouwvolumes met ondersteunende functies zoals ruimte voor levering en opslag, en een onthaalfunctie. De buitenruimtes omvatten een publieke buurttuin en een natuur- en moestuin ten behoeve van het restaurant. Na verdere optimalisatie van het voorstel en verdere onderhandelingen werd beslist een erfpachtovereenkomst van 99 jaar te sluiten. In de gemeenteraad van 18 december 2019 werd de finale goedkeuring gegeven.

Rol PMV

PMV coördineerde en voerde in opdracht van de stad Gent het herontwikkelingsproces via een marktbevragingsprocedure.

Erwin Vrijens Hoofd Vastgoed Erwin.Vrijens@pmv.eu +32 (0)2 274 64 55