nl
Nieuwsbrief
Cases

Erfpacht maakt nieuwe rol mogelijk voor kasteel Ter Ham

  • Vastgoedprojecten
  • Erfgoed
  • Vastgoed
Erfgoed - Kasteel Ter Ham

Kasteel ter Ham is een waterslot met een uitgebreide geschiedenis, tot in de 8ste eeuw. Vorige eeuw kwam het pand in het bezit van de overheid, die PMV de opdracht gaf een rendabele herbestemming te vinden.

Rond 1500 werd het eerste slot op de site in opdracht van Filip Hinckaert afgebroken. Hij liet het vervangen door het kasteel dat we nu kennen. Midden 20ste eeuw kwam het pand in handen van de overheid. Het onderging een aantal verbouwingen en werd vervolgens ingericht en benut als ontvangst- en conferentieruimte. Op 14 januari 2014 ondertekenden het Agentschap Facilitair Bedrijf en PMV een samenwerkingsovereenkomst voor de economische herbestemming. De overeenkomst voorzag enerzijds in een haalbaarheidsstudie om een nieuwe economische herbestemming te zoeken voor de site (en om de toekomstige financiƫle lasten en verplichtingen voor de overheid te minimaliseren) en gaf PMV anderzijds de taak om een marktprocedure te voeren met het oog op het aantrekken van een private partner die zou instaan voor de exploitatie van de site.

Zorgsector

Op 25 september 2014 werd een erfpachtovereenkomst getekend voor 50 jaar met Optimum C, een ondernemer actief in de zorgsector. Optimum C gebruikt de site als opleidings- en expertisecentrum voor eigen personeel en voor externen. In oktober 2017 verkreeg Optimum C een vergunning voor de bouw van 20 assistentiewoningen op de site. Die woningen werden ondertussen gerealiseerd. Op 26 juli 2018 kocht PMV de naakte eigendom van het Vlaams Gewest.

Erfpacht: ook voor uw project?

Ontdek hoe de erfpachtformule door PMV de oplossing kan zijn voor de financiering van uw erfgoedproject: vraag de presentatie aan.

Ik wil een presentatie over de erfpachtformules bij PMV
Bertrand Van Regemortel Business Manager bertrand.vanregemortel@pmv.eu