nl
Nieuwsbrief
Cases

North-C-Methanol project : waterstof voor een klimaatneutrale economie

  • Energietransitie
  • Clean tech & industrials
  • Energie
northseaport-pmv

In de omslag naar een klimaatneutrale economie wordt een belangrijke rol toegedicht aan waterstof als grondstof voor de industrie. De Vlaamse regering gelooft alvast sterk in het chemische element, en heeft zelfs de ambitie een Europese koploper te worden. PMV staat klaar de uitrol ervan in Vlaanderen mee te ondersteunen: een expertisecel verzamelt kennis om potentiële ideeën te kunnen financieren en via publieke-private samenwerkingen actief te participeren in de uitbouw van waterstofactiviteiten in Vlaanderen.

Om de industrie tegen 2050 klimaatneutraal te maken, moeten gigantische volumes aan fossiele brandstoffen worden vervangen. Waterstof kan in die transitie zeker een rol spelen, al is er héél veel hernieuwbare energie nodig om groene waterstof te produceren. Vlaanderen is te klein om met wind- en zonne-energie al die extra stroom te leveren, maar groene waterstof kan ook worden geïmporteerd. Onze havens, transportinfrastructuur en pijpleidingennetwerk vormen zeker een troef. Alvast in onze havens wordt met grote verwachtingen naar de ontwikkeling van waterstof gekeken, met PMV als actieve partner.

6 miljoen bomen

In de Gentse haven gaan verschillende partners jaarlijks de CO2-emissie met 140.000 ton verminderen (het werk van 6 miljoen bomen) en 44.000 ton groene methanol aanmaken voor de lokale chemische industrie en als brandstof voor schepen en treinen. Het North-C-Methanol project is niet alleen wereldklasse met de grootste hernieuwbare waterstof-naar-methanolconstructie ooit, bovendien is het een knap staaltje van duurzame industriele symbiose: afval van het ene bedrijf vormt grondstof voor een ander bedrijf. PMV is consortiumpartner in de 140 miljoen euro kostende onderneming. Op de terreinen van ENGIE komt een elektrolyser van 65 megawatt, een waterstoffabriek die water via windenergie uit de Noordzee zal omzetten in groene waterstof en zuurstof. Een tweede installatie wordt een methanolfabriek die de groene waterstof gaat gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot
van grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Nippon Gases om te zetten naar groene methanol. De lokale chemische industrie en hernieuwbare brandstofindustrie nemen de methanol vervolgens af als groene grondstof of als groene brandstof voor schepen en treinen.

Methanol

Ook in Antwerpen is PMV als aandeelhouder van de vennootschap ‘Power-to-Methanol Antwerp BV’ betrokken bij de ontwikkeling van een demo- methanolfabriek op basis van groene waterstof en opgevangen CO2. Methanol is immers een essentiële multi-inzetbare grondstof voor de chemie en kent daarnaast ook vele andere industriële toepassingen. In de Antwerpse haven bevindt zich de grootste geïntegreerde energie- en chemiecluster van Europa. De grondstof is onontbeerlijk voor haar dagelijkse werking.

Ideale positie

Nog een ander project dat toont hoe de Vlaamse havens en hun industrie ideaal gepositioneerd zijn om te investeren in een circulaire en duurzame industrie is de samenwerking tussen de Oostendse haven, DEME Concessions en PMV. Het doel is om tegen 2025 een fabriek operationeel te hebben in het havengebied die groene waterstof produceert als energiebron voor elektriciteits-, mobiliteits-, warmte- en brandstofdoeleinden enerzijds of voor
gebruik als grondstof voor industriële centra anderzijds. In een eerste fase wordt de algemene haalbaarheid onderzocht en een ontwikkelingsplan uitgewerkt. Daarna wordt een demonstratieproject met een innovatieve electrolyser van ca. 70 MW gepland. De eindmeet is voorzien in 2025 met een commercieel groene waterstoffabriek in het kader van de geplande nieuwe offshore windconcessies.

Bezoek de website van het North-C-Methanol project

www.northccuhub.eu