nl
Nieuwsbrief
Cases

Oak Tree Projects: bijzondere huizen voor bijzondere mensen

  • Vastgoedprojecten
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Vastgoed
Vastgoed - Maatschappelijk vastgoed

Oak Tree Projects bouwt actief aan een inclusieve samenleving voor (jong)volwassenen met een ondersteuningsnood. Daarvoor realiseert de onderneming Oak Tree-huizen, telkens in cohousing projecten, waar vier tot vijf personen begeleid zelfstandig kunnen wonen, levenslang.

Heel wat mensen met een lichte mentale of motorische beperking, een ziekte of een autismespectrumstoornis (ASS) hebben nood aan gepaste en duurzame huisvesting. Door hun grote mate van zelfstandigheid zijn gespecialiseerde instellingen niet de aangewezen verblijfplaats; toch hebben ze nood aan aangepaste huisvesting en occasionele ondersteuning. Ook hun familieleden zijn bekommerd over de huisvesting van hun kinderen, broers of zussen. Danaë Van den bossche, Michèle Vermeire en Myriam Vereecke besloten daarom een coöperatieve vennootschap op te richten waarin de vrienden en families van de doelgroep kunnen participeren. De coöperatieve verwerft woningen in cohousingprojecten en verhuurt die tegen betaalbare prijzen aan de doelgroep. De bewoners betalen huur aan de vennootschap waarvan ze zelf aandeelhouder zijn. Ze verkrijgen een levenslang woonrecht zolang zij of hun familie coöperant blijven en begeleid zelfstandig wonen mogelijk is. PMV besliste in 2018 te investeren in de onderneming.

Bertrand Van Regemortel Senior Investeringsmanager bertrand.vanregemortel@pmv.eu