nl
Nieuwsbrief
Cases

Inclusie Invest

  • Vastgoedprojecten
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Vastgoed
Vastgoed - Maatschappelijk vastgoed

Momenteel wachten meer dan 5.000 mensen met een beperking op een aangepaste woonvorm. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Twintigduizend mensen wonen vandaag in gebouwen uit de vorige eeuw. Ze hebben dringend nood aan een aangepaste woning. Want in een wachtlijst kan je niet wonen. Mensen met een visuele, auditieve, mentale of fysieke beperking leven van een vervangingsinkomen: tussen 770 euro en 1.600 euro per maand. Dat is royaal onvoldoende voor een huurwoning op de privémarkt. De woningnood is groot. Te groot voor een overheid die al sterk onder druk staat. Daarom wil Inclusie Invest de nood aan zorg loskoppelen van de nood aan gebouwen.

Inclusie Invest is een coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk. Zij verzamelt financiële middelen bij investeerders van diverse aard (zoals onder meer particulieren, zorginstellingen en bedrijven) met als doel deze te investeren in huisvestingsprojecten voor personen met een handicap. In deze sector bestaan lange en schrijnende wachtlijsten. Inclusie Invest realiseert de nieuwbouw- of verbouwingsprojecten op inclusieve wijze: kleinschalig en ingebed in een lokale omgeving. De projecten worden gefinancierd door de aanbreng van kapitaal: de initiatiefnemende zorginstelling brengt 50 % van de middelen aan door een kapitaalverhoging in de cvba en verbindt zich ook tot de zorgverlening. De overige middelen worden voorzien door de overige aandeelhouders. De projecten zijn verspreid over heel Vlaanderen. Het geboden rendement ligt in lijn met dat van een spaarboekje. De huurprijs wordt bewust zeer laag gehouden.

De rol van PMV

PMV heeft zich verbonden om voor een bedrag van 4 miljoen euro aan middelen aan te brengen. Dat gebeurt aan de hand van een individuele projectanalyse waarbij telkens wordt overgegaan tot een kapitaalverhoging. De investering van PMV heeft een langetermijnkarakter met gespreide terugbetaling over een periode van meer dan vijftien jaar. De participatie van PMV in Inclusie Invest is een commerciële vastgoedinvestering met een sterke maatschappelijke inslag.

Het project in cijfers

  • Het betreft een investering van 4 miljoen euro.
  • Er zijn al zes woonprojecten gerealiseerd in de verschillende provincies.
  • Zij bieden plaats aan meer dan zestig gezinnen.
  • Andere projecten zijn in aanbouw.

Andere partners

Naast het structurele partnerschap, kan men ook standaard aandeelhouder worden of participeren via crowdfunding.

Chiela Moens Investeringsmanager chiela.moens@pmv.eu