nl
Nieuwsbrief
Cases

Parkwind

  • Infraprojecten
  • Energietransitie
  • Energie
  • ESG
Infra - energie

Virya Energy (de energieholding van Colruyt Group en Korys) en PMV tekenden in het voorjaar van 2020 een akkoord over de overname van de aandelen van PMV in Parkwind. Door de transactie verwierf Virya Energy 100% van de aandelen van Parkwind.

Vlaanderen heeft een voortrekkersrol in het domein van offshore windenergie en kan die kennis in de toekomst exporteren. Daarom bundelden PMV, Colruyt Group en Korys hun belangen in Belgische offshore windmolenparken in een partnerschip onder de vorm van Parkwind nv. De vennootschap bundelt de beschikbare expertise op het vlak van offshore windenergie en ontwikkelt synergievoordelen voor de aanbesteding, de financiering, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van offshore productie-installaties. Parkwind exploiteert offshore windparken voor de Belgische kust en is ook gestart met expansie buiten België.

Offshore windenergie

Colruyt Group, Korys en PMV investeren in offshore windenergie sinds 2009, eerst via Belwind en sinds 2012 via de participatie in Parkwind. Dankzij deze samenwerking is Parkwind uitgegroeid tot een succesvolle ontwikkelaar van offshore windparken, die zowel in België als in het buitenland actief is. Met meer dan 10 jaar ervaring in het ontwikkelen, financieren en beheren van offshore windparken, heeft Parkwind een unieke positie verworven in de sector. Het geïnstalleerd vermogen bedraagt reeds 552 MW en Parkwind wil het aandeel van groene energie verder verhogen in samenwerking met lokale gemeenschappen, overheden en leveranciers. Parkwind ontwikkelt op heden een bijkomend vermogen van 219 MW in de Noordzee en vergroot haar internationale aanwezigheid met het Arcadis Ost 1 project in Duitsland (257 MW) en het Oriel Windfarm project in Ierland (330 MW). Door de toepassing van nieuwe technologieën, innovatieve ontwerpoplossingen en installatie-technieken verzekert Parkwind de overgang naar duurzame energie met respect voor zowel het milieu als alle belanghebbenden.

Samenwerking

Aanvankelijk speelde PMV samen met Colruyt en Korys een actieve rol in het verwerven van het windpark Belwind van het in faling gegane E-concern. PMV hielp daarmee de bestaande ontwikkeling te vrijwaren waardoor het project een succesvolle doorstart kon maken. Sinds de oprichting van Parkwind is PMV een actieve aandeelhouder en partner die Parkwind ondersteunt in haar verdere groei en internationalisatie. Ook na de verkoop van de PMV-aandelen zullen Parkwind en PMV blijven samenwerken voor de ontwikkeling van nieuwe offshore windparken in de Europese Unie. In het kader van de overeenkomst verwierf PMV een minderheidsbelang in Arcadis Ost 1, een Duits windpark dat door Parkwind ontwikkeld wordt in de Baltische Zee.

Virya Energy

Virya Energy werd eind 2019 opgericht door Colruyt Group en Korys met als doel het samenbrengen van hun participaties in hernieuwbare energie. Virya Energy heeft op heden belangen in Parkwind, een Belgisch bedrijf dat actief is op vlak van offshore windenergie, en in Eurowatt, een bedrijf dat voornamelijk actief is in onshore windnergie in Frankrijk, maar dat ook in de Poolse, Spaanse en Portugese hernieuwbare energiesector actief is. Virya Energy focust op de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van hernieuwbare energiebronnen en ambieert internationale expansie. Door het samenbrengen van haar participaties wil Virya Energy technologische en kennisuitwisseling tussen haar teams bevorderen en schaalvoordelen creëren om een belangrijke speler te blijven in de snel wijzigende hernieuwbare energiesector.

Andere partners

Colruyt – Korys

Tom Mortier Hoofd van Energietransitie Tom.Mortier@pmv.eu +32 (0)2 274 64 48