nl
Nieuwsbrief
Cases

Rebo op eigen benen

  • Infraprojecten
  • Energietransitie
  • Energie
rebo-pmv

Tien jaar geleden waren er geen offshore windactiviteiten in Oostende en was het hoogst onzeker hoe deze sector zich zou gaan ontwikkelen.

Toon Van Ingelghem, Senior Investment Manager bij PMV

Mede dankzij de financiering door PMV kon de REBO-terminal in de voorhaven van Oostende uitgroeien tot een windenergiehub waar wereldspelers als Siemens Gamesa en MHI Vestas zich hebben gevestigd. Na een succesvol parcours was eind 2019 de tijd rijp om het aandeelhouderschap te herverdelen.

In 2010 trok de haven van Oostende extern kapitaal aan om haar zwaarlastkade uit te bouwen tot dé logistieke offshore windenergiehub van de Noordzee. Daarvoor werd samen met PMV, DEME en Artes-Group NV de Renewable Energy Base Ostend ‘REBO NV’ opgericht. REBO trad sindsdien op als logistieke ontwikkelaar die investeerde in infrastructuren (zwaarlastkade, kaaimuren, kantoorgebouwen…) op terreinen van de haven en ze verhuurde. Samen hebben de vier partners tijdens die risicovolle startfase van REBO een succesverhaal geschreven. De site is rendabel en heeft circa 500 indirecte arbeidsplaatsen gecreëerd in Oostende bij diverse bedrijven gelinkt aan de offshore windindustrie. Na de grote nood aan kapitaal in de opstartfase wilde de haven het heft weer in eigen handen nemen. Ze nam daarom het initiatief voor gesprekken over de herverdeling van het aandeelhouderschap — eind 2019 nam ze de aandelen van alle andere aandeelhouders over.

Rol PMV

Volgens Toon Van Ingelghem, Senior Investment Manager bij PMV, is REBO een goed voorbeeld van een project waar PMV haar rol als doe- en durfbedrijf ten volle heeft kunnen spelen: “Tien jaar geleden waren er geen offshore windactiviteiten in Oostende en was het hoogst onzeker hoe deze sector zich zou gaan ontwikkelen. REBO is een rendabele terminal en hub geworden waarrond wereldspelers als Siemens Gamesa en MHI Vestas en ook toeleveranciers voor de offshore windindustrie zich hebben gevestigd.”