nl
Nieuwsbrief
Cases

Van brownfield tot groene long

  • Vastgoedprojecten
  • Gebiedsontwikkeling
  • Vastgoed
Heirbrug - gebiedsontwikkeling

Op de Heirbrug in Lokeren komt een woongebied met een groene rust- en ontmoetingsplek van 2,4 ha gelegen. Het project ligt tussen de Vijgenstraat, de Ploegstraat, de Heirbrugstraat en de Durmedijk, op 1 km wandelafstand van de grote markt in Lokeren. Op de plek was vroeger een haarsnijderij.

De aangetroffen kwik- en stookolieverontreiniging werd ontgraven. Daarvoor moesten de gebouwen eerst volledig gesloopt worden. Na de afvoer van de verontreinigde gronden worden de nodige nutsvoorzieningen en wegen aangelegd. Aansluitend gebeurt de verkaveling van de grond. Middels een recht van opstal aan de groepsvennootschap Loyd nv zullen op de site 57 woningen en 30 appartementen gerealiseerd worden. In een eerste fase worden 24 woningen en aansluitend 11 appartementen gerealiseerd voor een totale investeringswaarde van ca. 26 miljoen euro. De andere kavels zullen later in één of twee fases vergund en verkocht worden. Medio januari 2022 wordt de commercialisatie van de eerste woningen aangevat. Tegen eind 2024 zal de volledige verkoop gerealiseerd zijn. De toekomstige residentiële ontwikkeling – met park – moet een meerwaarde worden voor de stad Lokeren en de wijk Heirbrug. In de wijk is er nood aan open, groene ruimte: er wonen veel kinderen en jongeren uit diverse bevolkingsgroepen. Naast de ontwikkelaar Santerra zijn eveneens de Stad Lokeren en de sociale woningmaatschappij De Tuinwijk eigenaar van het gebied. De totale herontwikkeling gebeurt dan ook in samenspraak met hen.

Rol van PMV

PMV verstrekte een hypothecaire lening van ca. 2 miljoen euro voor de sanering en de infrastructuurwerken op het te verkavelen terrein.

Het project in cijfers

De totale investering omvat ca. 26 miljoen euro waarvan PMV ca. 2 miljoen euro ter beschikking stelt via een hypothecaire lening aan de projectvennootschap Heirbrug nv.

Projectpartners

Santerra nv, gevestigd in Boortmeerbeek is één van de eerste Belgische brownfieldontwikkelaars. Santerra is sinds 2002 actief in de sanering van vervulde fabrieksterreinen om ze te herbestemmen tot nieuwe residentiële ontwikkelingen en kmo-zones. Bij het saneren worden de werken uitgevoerd met behulp van het Achilles Certificaat, een door OVAM opgesteld managementsysteem voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken. Santerra realiseerde al een tiental kleinschalige en grotere projecten in Vlaanderen.

Een lening van PMV: ook voor uw project?

Ontdek hoe een lening van PMV misschien de oplossing kan zijn voor de financiering van uw project: vraag de presentatie aan.

Ik wil een presentatie over de leningen van PMV voor vastgoedprojecten
Erwin Vrijens Hoofd Vastgoed Erwin.Vrijens@pmv.eu +32 (0)2 274 64 55