nl
Nieuwsbrief
Cases

Hexagon: vastgoedontwikkeling met PMV-kapitaal

  • Vastgoedprojecten
  • Gebiedsontwikkeling
  • Vastgoed
Hexagon - gebiedsontwikkeling

Ruimte om te ondernemen, is schaars in het versnipperde Vlaanderen. Het vastgoedontwikkelingsfonds Hexagon Invest koopt daarom reconversieprojecten aan om ze te herontwikkelen tot bedrijfshallen, KMO-parken en woningen: goed voor de economie, de mens en het milieu.

Hexagon Invest cvba is een investeringsfonds dat in 2018 werd gelanceerd op initiatief van Jelle Vandendriessche (die eerder werkte bij PSR Brownfield Developers en Revive) en Stijn Eyckmans. Hexagon Invest koopt reconversieprojecten aan en herontwikkelt ze tot in hoofdzaak bedrijfsmatig vastgoed (m.n. bedrijfshallen) en in mindere mate tot residentiële projecten, om die vervolgens aan KMO-bedrijven, investeerders en bewoners te verkopen. De regionale focus van Hexagon is West- en Oost-Vlaanderen.

Efficiënt ruimtegebruik

PMV nam een kapitaalparticipatie van 2,5 miljoen euro in het fonds. De projecten van Hexagon situeren zich immers grotendeels binnen de actiedomeinen van PMV: ruimte creëren om te ondernemen door onderbenutte sites en brownfields te revitaliseren en binnenstedelijke ontwikkelingen te stimuleren vanuit een streven naar efficiënt ruimtegebruik. Hexagon Invest, dat naast ondernemingsruimte ook kleinschalige reconversie-woonprojecten realiseert stelt middelen ter beschikking van haar dochtervennootschappen die de feitelijke vastgoedontwikkelingen zullen realiseren. Met haar investering beoogt PMV een hefboomeffect van 14,8 keer de PMV-inbreng te realiseren.

Kapitaalparticipatie van PMV

PMV investeerde 2,5 miljoen euro in het kapitaal van Hexagon Invest cvba, zijnde 21,7% van het kapitaal. PMV nam ook een bestuurdersmandaat op in de vennootschap.

Project in cijfers

Hexagon mikt tijdens haar levensduur van zes jaar op de realisatie van een 12-tal projecten met het oog op een gezonde risicospreiding. De investeringstermijn (de periode waarin de vennootschap nieuwe investeringsbeslissingen kan nemen) loopt tot 31 augustus 2022. Het beoogde investeringsvolume per project bedraagt tussen 2 en 10 miljoen euro. In totaal wordt op een omzet gemikt van ongeveer 70 miljoen euro.

Een kapitaalparticipatie van PMV: ook voor uw project?

Ontdek hoe een kapitaalparticipatie van PMV misschien de oplossing kan zijn voor de financiering van uw project: vraag de presentatie aan.

Ik wil een presentatie over kapitaalparticipaties van PMV
Bertrand Van Regemortel Senior Investeringsmanager bertrand.vanregemortel@pmv.eu