nl
Nieuwsbrief
Cases

Wandelaar Invest

 • Infraprojecten
 • Transport
Infra - Transport

In 2004 zette de Vlaamse Overheid het project ‘Beloodsingsmiddelen’ op om de Vlaamse vlootloodsboten te moderniseren. Dit kaderde in een samenwerkingsakkoord met de Nederlandse Scheldeloodsdiensten om een gezamenlijke vloot uit te bouwen en zo de Scheldemonding en de Vlaamse kust op een meer efficiënte manier te bedienen.

Om dit te realiseren koos men voor de bouw van drie nieuwe snelle tender-schepen en een moederschip van het SWATH-type. SWATH staat voor “Small Waterplane Area Twin Hull”. Dat is een nieuw type hoogtechnologisch vaartuig dat dankzij zijn grote stabiliteit zelfs in bijzonder slechte weersomstandigheden loodsen aan boord kan brengen van een schip. Het moederschip doet ook dienst als maritiem hotel voor de loodsen. De schepen werden in 2009, na een openbare aanbestedingsprocedure, besteld bij de Duitse scheepswerf Abeking & Rasmussen.

Financiering

Voor de financiering van het project werd in 2009 de vennootschap nv Wandelaar Invest opgericht. Via deze vennootschap trok men zowel private als publieke partners aan. De huidige aandeelhouders van Wandelaar Invest zijn PMV, DAB Vloot, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Brabo en Belfius Lease. De financiering van de schepen is geënt op een langetermijncontract, een zogeheten bareboat charter, met DAB Vloot, onderdeel van het Vlaams Gewest. Een bareboat charter is een type van huurcontract dat frequent wordt gebruikt in de maritieme sector.

De rol van PMV

 • het management van de onderhandelingsprocedure voor de vier schepen;
 • een direct belang van 25% + 1 aandeel in Wandelaar Invest;
 • PMV is de manager van de projectvennootschap Wandelaar Invest

Het project in cijfers

 • de 3 tenders halen een snelheid van 25 knopen en kunnen veilig beloodsen bij een golfslag tot 3,5 meter;
 • de schepen zullen worden ingezet in de vloot van DAB VLOOT die jaarlijks meer dan 30.000 schepen voor de kust en in zee beloodst;
 • totaal investeringsbedrag voor de vier schepen van circa 100 miljoen euro;
 • de bouw van de schepen is gestart in 2009. Ze zijn opgeleverd in 2011 en 2012

Andere partners

 • DAB VLOOT is een rederij die via het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust deel uitmaakt van de Vlaamse Overheid. VLOOT zet een veertigtal vaartuigen in en stelt meer dan vijfhonderd mensen te werk in vijf verschillende locaties: Oostende, Nieuwpoort, Antwerpen, Gent en Vlissingen.
 • Het Havenbedrijf Antwerpen heeft diverse functies en verantwoordelijkheden binnen de Antwerpse Haven. Zo beheert en onderhoudt het Havenbedrijf de dokken, bruggen, sluizen en kaaimuren. Het is ook verantwoordelijk voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer in het Antwerpse havengebied. Verder zorgen de medewerkers onder meer voor de inzet van sleepboten en kranen.
 • Brabo Havenloodsen en Bootlieden CVBA, opgericht in 1931 is een van de grootste Europese ondernemingen op het vlak van het beloodsen van schepen binnen de haven van Antwerpen en het meren/ontmeren van zeeschepen.
 • Belfius Lease – Belgische financiële instelling. Naast aandeelhouder, is Belfius ook de financier van de vier schepen.