nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Aanvraagprocedure voor standaardleningen verandert

Vanaf 16 augustus gaat PMV aanvragen voor standaardleningen onmiddellijk weigeren wanneer de ondernemer geen relevante ervaring of opleiding heeft en evenmin een realistisch financieel plan kan voorleggen. Met de maatregel willen we bij PMV de verwerkingstijd versnellen voor aanvragen die wél realistisch onderbouwd zijn.

Om de doorlooptijd van leningaanvragen te verbeteren, gaat PMV onrealistische dossiers meteen definitief weigeren. Het gaat om dossiers van aanvragers die geen relevante ervaring of opleiding hebben en evenmin een realistisch financieel plan kunnen voorleggen of terugbetalingscapaciteit kunnen bewijzen. Ook aanvragen die te weinig financiële buffer hebben i.f.v. de plannen van de ondernemer zullen definitief worden geweigerd. De ondernemer moet in die gevallen immers kapitaal ophalen of andere financiële buffers vinden, wat tijd vraagt en tot een nieuw financieel plan leidt: het is in die gevallen zinloos om tijd te investeren in een analyse van het initiële plan.

PMV heeft samenwerkingsovereenkomsten met aanbrengers, die de producten en werking van PMV kennen. Ondernemers kunnen bij hen terecht voor begeleiding bij een aanvraag.

Vragen & antwoorden