nl
Nieuwsbrief

Startlening

Een Startlening geeft uw idee vleugels!

Financiering nodig om van start te gaan of te groeien? PMV zet nieuwe en jonge bedrijven graag op weg met een krediet tot 100.000 euro.

Interesse? Vraag uw Startlening vandaag aan.

eden-pmv

Voor wie?

Vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepers die nog met hun activiteiten moeten starten in hoofdberoep of die niet langer dan vier jaar actief zijn.

Waarvoor?

Voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, en de financiering van bedrijfskapitaal bij de start of de uitbouw van uw activiteiten.

Kenmerken

Type

Een achtergesteld krediet

Looptijd

Minimum 3 jaar, maximum 10 jaar

Totaal kredietbedrag

Maximum 100.000 euro

Eigen inbreng

Minimaal 25% van het kredietbedrag

Vaste rentevoet

3,5%

Aflossing

Maandelijks.
Tot 2 jaar vrij van kapitaalaflossingen

Ife Verhoeven - Startlening

Dankzij de Startlening heb ik een CRM-pakket kunnen aankopen om efficiënt te werken.

Ife Verhoeven - Coaching Ife

Hoe gaat u te werk?

1/ Ondernemingsplan opstellen

Een succesvolle zaak begint bij een sterk ondernemingsplan met daarin onder meer een financieel plan dat aangeeft of uw zaak financieel haalbaar is. Bij de opmaak van uw ondernemingsplan kunt u zich laten begeleiden door uw boekhouder, uw accountant, uw financieel adviseur of partners waarmee PMV samenwerkt. Contacteer één van onze aanbrengers die u kunnen helpen bij het samenstellen van uw kredietdossier en het indienen van uw aanvraag.

2/ Dossier indienen

Vooraleer u uw kredietdossier opmaakt, checkt u best of uw aanvraag in aanmerking komt voor financiering. Dat kan met behulp van onze handige checklists voor natuurlijke personen of vennootschappen, onderaan deze pagina.

Voor de opmaak en het indienen van uw kredietdossier kunt u een beroep doen op een van onze aanbrengers (zie onderaan deze pagina). U kunt ook zelf uw aanvraag voor een Startlening indienen.

Het volgen van een begeleidingsprogramma voor en na opstart van de activiteit in het kader van een door Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) ondersteund traject wordt aanbevolen. U kunt deze begeleidingstrajecten terugvinden via de Expertisedatabank van VLAIO. Wenst u advies op maat voor uw financiering, neem dan contact op met een van de financieringsexperten van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Vraag een Startlening aan

3/ Analyse

Na ontvangst bestudeert een kredietanalist uw aanvraag op ontvankelijkheid en volledigheid. Het voldoen aan alle elementen uit de checklist is géén garantie op een positieve beslissing. De kredietanalist kan met u contact opnemen voor meer informatie of verduidelijking waar nodig. Na afronding van de analyse legt de kredietanalist uw dossier met zijn of haar advies voor aan het kredietcomité.

4/ Beslissing

Keurt het kredietcomité uw aanvraag goed, dan krijgt u een kredietvoorstel. Wordt uw aanvraag geweigerd of niet ontvankelijk verklaard, dan ontvangt u hiervan een bericht met de motivatie en de verschillende weigeringspunten. Bij weigering of niet-ontvankelijkheid kunt u uw aanvraag opnieuw indienen met bijkomende informatie of een grondige toelichting die de elementen van weigering of niet-ontvankelijkheid weerleggen. Ook een herwerkt ondernemingsplan kan hierbij nuttig zijn. Op basis van deze nieuwe elementen kan het kredietcomité beslissen om u alsnog de Startlening toe te kennen. Weigert het kredietcomité uw aanvraag opnieuw of oordeelt zij dat uw aanvraag opnieuw niet ontvankelijk is, dan geldt die beslissing als definitief en kan de aanvraag niet opnieuw worden ingediend. Onrealistische dossiers worden meteen definitief geweigerd.

Meer info over definitieve weigeringen

Voorwaarden

Checklist financiering voor natuurlijke personen

Checklist financiering voor vennootschappen

Alle modaliteiten en voorwaarden van de Startlening zijn gebundeld terug te vinden in onze handleiding Startlening.

De financiering via een Startlening wordt mogelijk gemaakt dankzij de waarborg van COSME en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), opgericht binnen het Investeringsplan voor Europa. EFSI wil het financieren en realiseren van productieve investeringen binnen de Europese Unie ondersteunen en startende ondernemers gemakkelijker toegang geven tot financiering.

De financiering via een Startlening wordt gefaciliteerd met de steun van de Europese Unie in het kader van het InvestEU-fonds.

Aanbrengers

Contacteer een expert

Tom De Keersmaecker Kredietanalist pmv-standaardleningen@pmv.eu

Een andere oplossing nodig voor uw financiering?

Bekijk het volledige aanbod