nl
Nieuwsbrief
Cases

Aquafin: een overzicht

  • Infraprojecten
aquafin-pmv

Sinds 19 mei 2020 is PMV de nieuwe en enige aandeelhouder van Aquafin. De overdracht volgde uit het Vlaamse regeerakkoord dat bepaalde dat Aquafins vorige aandeelhouder, de Vlaamse Milieuholding, werd ontbonden. Op 8 december heeft PMV het kapitaal van Aquafin verhoogd met 50 miljoen euro. Zo faciliteert PMV de verdere groei van het bedrijf en de nieuwe opdrachten die Aquafin toegewezen kreeg.

De uitbraak van het COVID-19-virus en de strenge maatregelen die erop volgden, hadden ook zware gevolgen voor de bouwsector: zo goed als alle werven kwamen stil te liggen. Toch kon Aquafin tijdens de eerste lockdown in het voorjaar snel schakelen zodat de impact op de resultaten beperkt bleef.
Aquafin nam het voortouw in de publicatie van een leidraad die veilig werken onder corona-omstandigheden moest mogelijk maken. Dat document diende al snel als basis voor de aanpak in de hele sector.

Inspiratie voor een klimaatrobuuste omgeving

In 2020 domineerde ook de droogte en de daarmee gepaard gaande waterschaarste maandenlang het nieuws. Net voor de zomer lanceerden Aquafin en sectorvereniging Vlario de website Blauwgroenvlaanderen.be die een waaier aan maatregelen toont voor infiltratie en buffering van regenwater op het publieke domein. Sprekende praktijkvoorbeelden inspireren er steden en gemeenten om in te zetten op ruimte voor water. Naast waterschaarste blijft ook wateroverlast afkomstig van piekbuien een focuspunt voor Vlaanderen. Met Aqtiput® wil Aquafin de bestaande infrastructuur maximaal inzetten om wateroverlast te beperken. Het innovatieve concept ‘activeert’ private regenwaterputten op basis van een slimme sturing die gekoppeld is aan een buienradar. Als er zware regen zit aan te komen, dan wordt het niveau in de put verlaagd en krijgt het water nog ruim de tijd om in de bodem te
dringen. Zo komt er plaats vrij in de put om afstromend regenwater van verharding of daken op te vangen. In 2020 startte Aquafin een eerste demo-project samen met de gemeente Edegem.

Green Finance Framework

Ook Aquafin merkt bij kredietverstrekkers een groeiende interesse om te investeren in projecten met een duurzaam karakter. Het bedrijf bracht in het voorjaar een eerste groene obligatie op de markt onder een nieuw Green Finance Framework. Het is maar één voorbeeld van hoe we door te luisteren naar en te verbinden met onze stakeholders antwoorden vinden op hun behoeften.

Coördinerende rol in het Vlaamse asset management

Een verbindende aanpak is ook de onderbouw van de nieuwe, coordinerende rol die Aquafin toegewezen kreeg van het Vlaamse Gewest om de gemeentelijke en bovengemeentelijke investeringen beter op elkaar af te stemmen en om synergieën op te zetten voor een efficiënter waterbeheer. Door de uitgebreide ervaring die Aquafin heeft op het vlak van asset management, kreeg het bedrijf de taak om de standaarden en minimumvereisten te bepalen voor de opmaak van een risicokaart, inspectieplan en toestandskaart van de gemeentelijke riolen over heel Vlaanderen. De gemeenten blijven wel eindverantwoordelijke voor de uitvoering en de rapportering.

Bekijk het volledige activiteitenverslag via de website van Aquafin

www.aquafin.be