nl
Nieuwsbrief
Cases

Inopsys: waardevol water

  • Infraprojecten
  • Start-ups & scale-ups
  • Clean tech & industrials
  • Groeien
inopsys-pmv

De waterzuiveringsinstallaties van Inopsys zijn uniek: dankzij de combinatie van verschillende technieken slaagt de scale-up erin moeilijk verwerkbaar afvalwater (met een focus op de farmaceutische en fijne chemische sectoren) te zuiveren én de waardevolle elementen eruit te recycleren.

In een wereld die kampt met waterschaarste en waterverontreiniging wordt zuiver water almaar belangrijker. Daarom is het waardevol de toxische ‘nevenstromen’ van industriële processen niet langer als afval te beschouwen (en ze te transporteren en te verbranden), maar ze te bekijken als een product dat wel degelijk kan worden gerecycleerd en hergebruikt. Inopsys — een spin-off van de KULeuven — ontwikkelde technologie om die waterstromen te zuiveren en de waardevolle stoffen eruit te halen. Zo is Inopsys in staat om bijvoorbeeld palladium te recycleren; een kilo daarvan heeft een marktprijs die
maar liefst rond de 60.000 euro schommelt.

Maar ook zuiver water (dat hergebruikt kan worden in bedrijfsprocessen) is het resultaat van Inopsys’ modulaire installaties die het ontwikkelt, bij klanten bouwt (in containers), financiert en onderhoudt. De firma onderzoekt eveneens oplossingen voor o.a. de almaar toenemende farmaceutische verbindingen in het milieu en hormoonverstorende chemicaliën. Inopsys bewees alvast hun kunnen bij Janssen Pharmaceutica (3 operationele installaties en 1 in aanbouw) met o.a. een installatie om zink uit het afvalwater te halen: een doorbraak én een visitekaartje voor de scale-up, die beoogt de komende jaren een
vijftal projecten per jaar te kunnen opstarten.

Omdat het die projecten moet voorfinancieren en de inkomsten pas later binnenstromen, was extra kapitaal nodig om de groei te versnellen. PMV, aandeelhouder sinds de inbreng van VMH in PMV, nam eind 2020 deel aan de kapitaalverhoging om de waterzuiveraar op te schalen en de bewezen technologie commercieel verder uit te rollen. Er wordt alvast gekeken naar Zwitserland, Ierland, Duitsland, Nederland en Frankrijk.

Bezoek de website van Inopsys

www.inopsys.eu