nl
Nieuwsbrief
Cases

Bluechem: incubator voor duurzame chemie

  • Vastgoedprojecten
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Vastgoed
Vastgoed - Maatschappelijk vastgoed

BlueChem is de incubator voor duurzame chemie die wordt gerealiseerd op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp in een publiek-private samenwerking tussen Stad Antwerpen, Essenscia, VITO, POM Antwerpen, DEME, Bopro, AG Vespa en PMV.

Het is de missie van BlueChem om de toekomst van de chemische industrie in België te garanderen door infrastructurele, financiële en go-to-market-services aan te bieden aan starters en chemieprojecten in de duurzame chemie. Op die manier wil de incubator deze startende ondernemingen en projecten de grootst mogelijke kans op slagen geven. BlueChem opereert binnen het ecosysteem van de aanwezige chemische industrie in Antwerpen. De stad heeft een internationale voortrekkersrol in de industriële ontwikkeling van die sector. Toch leidt die aanwezige kennis en ervaring niet gemakkelijk tot nieuwe bedrijven of businessmodellen. Vooral in de opstartfase zijn die erg kwetsbaar. Starters en innovatieprojecten hebben daarom nood aan een locatie waar ze infrastructuur, diensten, begeleiding en zelfs financiering kunnen vinden: BlueChem is een antwoord op die nood.

Europese ontwikkeling

BlueChem wordt de eerste vastgoedrealisatie op Blue Gate Antwerp en zal zo mee de motor worden voor de verdere ontwikkeling van dat duurzame bedrijventerrein. Het project werd in de markt gezet als een Design & Build-opdracht via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De uitvoering werd gegund aan MBG (CFE) met LOW Architecten, Ingenium en ELD. Het project ontvangt een financiële bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het programma ‘EFRO Vlaanderen 2014-2020’. Het fonds is één van de zogenaamde ‘structuurfondsen’ die de economische, sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie moet vergroten en regionale onevenwichtigheden moet uitvlakken. Zij financieren projecten die bijdragen tot duurzame economische ontwikkeling en werkgelegenheidscreatie, en het realiseren van de objectieven van de Europa 2020-strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei. Ook de Vlaamse overheid (Agentschap Innoveren en Ondernemen) geeft een toelage.

De rol van PMV

PMV staat in voor de juridische, financiële en fiscale structurering. Zo werd het vastgoedrisico losgekoppeld van de exploitatie van de incubator. De partners van Blue Gate Antwerp staan via de SPV BlueChem Building nv in voor de realisatie en terbeschikkingstelling van het gebouw aan de SPV Bluechem nv, via een vruchtgebruik voor dertig jaar. In het kader van het verkrijgen van de EFRO-subsidies moest het project te worden aanbesteed conform de wetgeving Overheidsopdrachten. Samen met AG Vespa stond PMV in voor de correcte toepassing van de procedure, en zorgt de Vlaamse investeringsmaatschappij voor het financieel-juridische beheer van de activiteiten.

Het project in cijfers

  • Programma: ca. 3.300 m² bruto vloeroppervlakte voor labo’s, individuele kantoren, flexplekken.
  • Investeringswaarde: 11 miljoen euro (excl. btw).
  • Ingebruikname: voorjaar 2020.
Steven Adons Principal Investment Manager steven.adons@pmv.eu